Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2022; Quán triệt một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Chấp hành nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 21/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Viện cấp cao 3) đã phân công đ/c Nguyễn Gia Viễn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - và các đ/c Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các đ/c Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2022; quán triệt một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
Trong 02 ngày 03 và 04 tháng 3 năm 2022, tại Nhà khách T78 Văn phòng Trung ương Đảng, sau khi được đ/c Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc và quán triệt về ý nghĩa, yêu cầu của Hội nghị, các đ/c tham gia tập huấn đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc nghiên cứu tài liệu Hội nghị cũng như lắng nghe các đ/c Lãnh đạo các cấp báo cáo 06 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cụ thể, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo 02 chuyên đề gồm “Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng” và “Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên”. Đ/c Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo 02 chuyên đề gồm: “Kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật Đảng, thẩm quyền kỷ luật Đảng” và “Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; hướng dẫn tham mưu, tổng hợp, văn thư, lưu trữ về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp”. Đ/c Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo 02 chuyên đề gồm “Những vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025” và “Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên”
Ngoài 06 chuyên đề nêu trên, các đ/c tham gia Hội nghị cũng tiếp tục nghiên cứu các nội dung quan trọng của Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ” do đ/c Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt để kịp thời triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ đại hội giữa nhiệm kỳ ngay trong năm 2022.
Tiếp thu nội dung phát biểu chỉ đạo tổng kết bế mạc Hội nghị của đ/c Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tổng kết, bế mạc Hội nghị, các đ/c tham gia Hội nghị sẽ nghiêm túc nghiên cứu tham mưu cấp ủy và tổ chức Đảng triển khai thực hiện đầy đủ các tài liệu, các nội dung đã được tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật  và công tác quy hoạch, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định trong thời gian tới.
Tô Mạnh Hà - Ủy viên UBKT Đảng ủy