Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14

Chiều ngày (22/10), tại trụ sở VKSND tối cao, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 nhằm sơ kết công tác Đảng quý III và triển khai công tác quý IV năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng quý III, thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo, Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về công tác của Ngành năm 2018, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội về các mặt công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, các đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua; tăng cường tham dự và chỉ đạo công tác của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương; chủ động đề ra các biện pháp thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng đã đề ra;...

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo việc tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc duy trì việc sinh hoạt định kỳ và thực hiện công tác kiểm điểm đánh giá tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, triển khai chương trình công tác năm 2018; tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật nội vụ, nâng cao chất lượng công tác của các đơn vị; đội ngũ cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện.
Cũng tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung giải quyết những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng quý IV năm 2018.
Theo đó, trong Quý IV năm 2018, Đảng ủy VKSND tối cao cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-VKSTC; tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị của Đảng ủy Khối; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chương trình trọng tâm của Đảng ủy năm 2018, các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra; xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Đảng ủy Khối và các nhiệm vụ trọng tâm quý IV của Đảng ủy VKSND tối cao; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động;...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao quyết định, gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho các đồng chí Đảng viên

Trước đó, tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Tâm, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Văn Ý, Đặng Thị Mai Hương và Phạm Văn Thắng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao tiến hành bầu Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện  trưởng VKSND tối cao đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao

nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo kiemsat.vn