Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng Viện cấp cao 3 có buổi gặp gỡ và làm việc với tập thể Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình.

Ngày 27/02/2024, đồng chí Lê Đức Xuân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) có buổi gặp gỡ và làm việc với tập thể Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2). Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Thế Thành – Phó viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Viện 2.

Bắt đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Viện trưởng Viện 2, báo cáo với Viện trưởng về tổng quan cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự của Viện 2; những thành tích Viện 2 đạt được trong năm 2023 và kết quả công tác của Viện 2 trong những tháng đầu năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Viện 2, đồng chí Nguyễn Thị Ngát còn đề xuất với Viện trưởng các phương án nhằm nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị; công tác giải quyết đơn, án và các hoạt động nghiệp vụ khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm, kỷ cương ở từng khâu, từng vị trí công tác.

1

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên tinh thần làm việc dân chủ, các đồng chí kiểm sát viên, cán bộ và công chức của Viện 2 lần lượt có những ý kiến đóng góp trong công tác chuyên môn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện cấp cao 3 nói chung và Viện 2 nói riêng. Qua đó, đề đạt các nguyện vọng và xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng đối với các vấn đề chưa được thống nhất và còn bất cập trong từng lĩnh vực công tác.

Qua buổi làm việc với Viện 2, Viện trưởng đã có những ý kiến chỉ đạo và kết luận cụ thể ở từng nội dung đề xuất. Trước hết, Viện trưởng đánh giá cao tinh thần làm việc và những kết quả mà Viện 2 đạt được trong năm công tác 2023 với bối cảnh biên chế, nhân sự còn nhiều hạn chế. Đồng thời, Viện trưởng yêu cầu Viện 2 xây dựng kế hoạch về nhân sự, vừa nhằm đảm bảo giải quyết số lượng đơn, án ngày càng gia tăng vừa nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ trong tương lai. Đối với công tác chuyên môn, cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân và tinh thần đoàn kết của tập thể; tiếp tục duy trì và nâng cao thành tích đã đạt được. Đối với những nội dung đóng góp và ý kiến đề xuất trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Viện cấp cao 3 thì Viện trưởng sẽ có chỉ đạo thống nhất sau khi làm việc với tất cả các Viện nghiệp vụ và Văn phòng.

2

Viện trưởng lắng nghe các ý kiến đóng góp và đề xuất của Viện 2

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngát thay mặt tập thể Viện 2 tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Viện trưởng. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể Viện 2 với mục tiêu tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và Ngành giao phó trong năm công tác 2024./.

Ảnh: Hoàng Ân – Bài: Nguyễn Thị Thanh Nhi – KSV Viện 2