Đồng chí Lê Minh Trí - Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Ngày 02/01/2020, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Thành phố Cần Thơ.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi kết luận
Cùng tham dự buổi công bố có các đồng chí Trần Quốc Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn công tác; đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ cùng thành viên Đoàn công tác số 1 và lãnh đạo các ban ngành thành phố Cần Thơ.
Theo chương trình làm việc trước đó, từ ngày 20/11/2019 đến ngày 28/11/2019, Đoàn công tác đã triển khai các nội dung, chương trình làm việc về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Cần Thơ, tiến hành kiểm tra tại các cơ quan: Ban Nội chính Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Quận uỷ Ô Môn.
Đại diện Ban Nội chính Trung ương công bố dự thảo kết luận
Theo đánh giá của Đoàn công tác, thời gian qua Thành uỷ Cần Thơ đã xác định công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói riêng là nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ đều có nội dung kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lồng ghép kiểm tra, giám sát về việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Trong kỳ Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát công tác công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cùng công tác thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, bảo vệ người phát hiện tố cáo, người cung cấp thông tin và đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, các địa phương thực hiện nghiệm túc, xử lý nghiêm minh và đúng theo quy định pháp luật.
Toàn cảnh buổi làm việc
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác đã chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ cũng như kiến nghị Thành uỷ Cần Thơ cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là có liên quan dấu hiệu tội phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ. Đối với các cơ quan Nội chính Thành uỷ, Thanh tra Nhà nước, Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố cần nghiêm túc đánh giá những việc đã làm tốt cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nói chung và trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế chức vụ nói riêng trong thời gian tới; tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, các ngành có liên quan để đảm bảo hơn nữa hiệu quả công tác.
Đại diện các ban ngành thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi công bố dự thảo, đồng chí Lê Minh Trí cho rằng hoạt động kiểm tra khâu công tác tố tụng lần này của Đoàn kiểm tra liên quan trực tiếp đến hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của địa phương nơi kiểm tra. Vì vậy Thành uỷ Cần Thơ cần quan tâm hơn nữa các khâu công tác được kiểm tra, qua đó giúp chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tạo được niềm tin trong nhân dân.
Liên quan đến các vụ việc cụ thể tại địa phương đang còn vướng mắc, người đứng đầu ngành Kiểm sát yêu cầu lãnh đạo các cấp uỷ Cần Thơ sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức xin ý kiến lãnh đạo liên ngành Tư pháp trung ương về đường lối chính sách xử lý phù hợp; chỉ đạo Ban cán sự Đảng thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm cũng như chịu trách nhiệm trước những sai phạm phát sinh trong pháp luật hình sự; qua công tác thanh tra, Uỷ ban nhân dân sớm chọn các vụ việc được thanh tra nhà nước phát hiện có sai phạm nghiêm trọng chuyển sang cơ quan điều tra xử lý hình sự để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Thành viên đoàn công tác tại buổi làm việc
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu sau đợt kiểm tra Ban Nội chính cần tham mưu cho Thành uỷ Cần Thơ sớm ban hành Nghị quyết để xác định trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, xem đây là thước đo về hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo đối với hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương./.
Việt An