Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM vào chương trình hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/6, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM trên các lĩnh vực".

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Nguyễn Quang Thuần, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo một số địa phương khu vực phía Nam, các chuyên gia, nhà khoa học…

Về phía TPHCM, tham dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP;…

Khơi thông nguồn lực phát triển

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2023 là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội thảo

Nhấn mạnh vai trò của Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, cùng với các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Thành ủy TPHCM đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vào cuối tháng 7 sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, sau Đại hội Đảng toàn quốc, trong tình hình cực kỳ khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và sự biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, TPHCM đã tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, giải quyết tốt công tác an sinh cho Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tích cực chỉ đạo công tác phòng chống dịch, vừa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP vào chương trình hành động cụ thể phù hợp thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước; trên tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn đọng, TP đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021 (chưa từng có trong lịch sử), đến năm 2022, TP có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 của TP tăng trên 9% so với năm 2021; 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Trong tình hình có những khó khăn, tăng trưởng quý I của TP chỉ ở mức 0,7%. Trước tình hình đó, TPHCM cũng tự nhìn nhận, đánh giá đúng mức những khó khăn, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khả thi, hiệu quả với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II/2023. Đến nay, TP đã có sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đáng kể so với quý I năm 2023; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng trên 5%, đưa bình quân 6 tháng ước tăng 3,55%. Qua đó đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP trong giải quyết các vướng mắc của mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực phát triển.

Xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 31 gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP, nhằm mục tiêu tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. TP phấn khởi đón nhận và xác định khi nghị quyết mới được Quốc hội thông qua sẽ tạo nên những thuận lợi, điều kiện vô cùng lớn, tạo đà và động lực cho TP phát triển.

Hội thảo khoa học "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM trên các lĩnh vực" được tổ chức nhằm đánh giá chính xác, khách quan quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM trên các lĩnh vực; chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất...

S. Hải - (Thanhuytphcm.vn)