Giải quyết khiếu nại không đúng hình thức văn bản, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kiến nghị tổng hợp phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm các vụ án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân đã được Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số trường hợp khi giải quyết khiếu nại nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, vi phạm khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đó là: “Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định” điển hình như:

1. Công văn số 182/UBND-NC ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND thị xã D, tỉnh T về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Đức T (trú tại số 36 Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường 1, thị xã D, tỉnh T) với nội dung: UBND thị xã Duyên Hải đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1351/QĐ-UBND. Đối với yêu cầu bồi thường diện tích 248,8m2 đất do thực hiện dự án đường Điện Biên Phủ, Chủ tịch UBND thị xã D không xem xét giải quyết do không đủ điều kiện được bồi thường.

2. Công văn số 508/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 05/7/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh B về việc phúc đáp đơn khiếu nại của bà Hà Thị H (trú tại: Thôn TL, xã BN, huyện P, tỉnh B) với nội dung không chấp nhận khiếu nại của bà H.

3. Công văn số 141/UBND-QLĐT ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND quận B, Thành phố H trả lời đơn của ông Lê Minh T (trú tại: Căn hộ 2.16 Chung cư 548 Phạm Văn Đồng, Phường 13, quận B, Thành phố H) với nội dung xác định Quyết định số 10424/QĐ-UBND-QLĐT ngày 07/10/2019 của UBND quận B về công nhận kết quả bầu Ban quản trị nhà chung cư 548 Phạm Văn Đồng, Phường 13, quận B là đúng quy định pháp luật.

Để bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm và thống nhất, ngày 01/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS-HC yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam chỉ đạo việc thực hiện đúng quy định về hình thức giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011 khi ban hành văn bản trả lời cho người khiếu nại./. 

Chử Thị Định – Viện 3