Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Viện cấp cao 3 mở rộng

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Viện cấp cao 3). Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng tháng 9 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 của các chi bộ và những ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trình bày về khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng. Trên tinh thần trách nhiệm các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những khó khăn hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của cấp ủy; đồng thời chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng trong các mặt hoạt động đơn vị nhằm phấn đầu 02 tháng còn lại, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian còn lại của năm 2023, để hoàn thành các chỉ tiêu công tác, Đảng ủy Viện cấp cao 3 đề nghị các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

 - Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII, khóa XIII), chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị số 03/CT- VKSTC ngày 27/6/2023 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành kiểm sát nhân dân gắn với Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng.

- Triển khai thực hiện toàn diện và làm tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng. Tổ chức rà soát toàn diện các chỉ tiêu trong chương trình công tác Đảng năm 2023 để kịp thời hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng thực chất.

Cũng tại hội nghị Thực hiện ủy quyền của Đảng ủy VKSND tối cao đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 trao Quyết định số 179-QĐ/ĐU, ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao chỉ đình 02 đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Nguyễn Khánh Toàn tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 trao quyết định chúc mừng 02 đồng chí Đảng ủy viên mới 

Sau một buổi làm việc tập trung, nghiêm túc Hội nghị Ban Chấp hành của Đảng bộ Viện cấp cao 3 đã hoàn thành các nội dung chương trình theo dự kiến và kết thúc tốt đẹp./.                                     

Hải Long - VPĐU