Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, lấy ý kiến thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Sáng ngày 25/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm thảo luận, lấy ý kiến để thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 17/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt là Quy chế 222).
Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Viện trưởng Viện cấp cao 3 chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ và Văn phòng, các đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ và Văn phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu, thảo luận và góp ý đối với dự thảo Hướng dẫn của Viện trưởng Viện cấp cao 3 về việc triển khai thực hiện Quy chế 222. Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã tập trung thảo luận, góp ý đối với 10 vấn đề lớn gồm: Việc phân công trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ án phúc thẩm; trình tự báo cáo, thẩm định và phê duyệt các vụ án phúc thẩm; thời hạn nghiên cứu, thẩm định và phê duyệt án phúc thẩm; việc phân công trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm; trình tự báo cáo, thẩm định và phê duyệt các vụ án giám đốc thẩm, tái thẩm; về ủy quyền ký Thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; về ủy quyền ký văn bản giải quyết đơn khiếu nại Thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; về ủy quyền phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm; về việc thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; thủ tục báo cáo kết quả xét xử và kiểm sát bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án. 
 Việc tổ chức Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến triển khai Quy chế 22 là công việc hết sức cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc báo cáo án, duyệt án trong bối cảnh số lượng án các loại hàng năm Viện cấp cao 3 phải thụ lý giải quyết là rất lớn.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung giao cho Văn phòng tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn để trình Viện trưởng ký ban hành, triển khai thực hiện thống nhất trong Viện cấp cao 3./.
Đức Chiến - VP