Hội nghị đánh giá kết quả công tác của các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 26/11/2020, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác của các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo, Chánh Văn phòng các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, lãnh đạo VKSND tối cao đã nghe Viện trưởng các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của từng đơn vị trong 11 tháng năm 2020. Theo Báo cáo, năm 2020, các VKSND cấp cao tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Kịp thời ban hành hướng dẫn công tác nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới; thành lập 03 ban chỉ đạo do đồng chí Viện trưởng làm Trưởng ban để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thí điểm việc "số hóa hồ sơ" vụ án trong lĩnh vực hình sự; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các phiên tòa có kháng nghị của Viện kiểm sát không được chấp nhận và các phiên tòa có kết quả trái quan điểm với Tòa án; ban hành Quy định tạm thời về "Số hóa hồ sơ"; phân công tất cả các đơn vị trực thuộc cùng tham gia giải quyết đơn trong lĩnh vực án dân sự, hôn nhân và gia đình; tăng cường tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua rút kinh nghiệm đối với những bản án bị sửa, hủy và chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin;...
Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trình bày báo cáo tại Hội nghị
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong các thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, như: Viện trưởng VKSND cấp cao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, việc việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động,…; quán triệt thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; tổ chức nhiều hoạt động phục vụ tổng kết 60 năm thành lập Ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19;...
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế theo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác nghiệp vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và gắn với kết quả công tác cán bộ, công tác nghiệp vụ. Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện trong khu vực phụ trách.
Tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất, theo chuyên đề tại 32 đơn vị VKSND cấp tỉnh, cấp quận, huyện; 66 cuộc kiểm tra việc chấp hành trật tự nội vụ, kỷ luật công vụ, kết hợp kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, của Ngành về tài chính, kế toán; tổ chức tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp; trang bị cơ bản đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động chung, bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan.
Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND Tp. Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND Tp. Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị
Về công tác của VKSND Tp. Hà Nội, trong 11 tháng năm 2020, Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã nghiêm túc, chủ động triển khai các yêu cầu công tác của Ngành, của địa phương. Kết quả một số chỉ tiêu có sự chuyển biến tích cực, như: Tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh đều đạt vượt chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án xét xử chấp nhận cao; không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; không có trường hợp nào Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.
Đổi mới công tác thanh tra, thực hiện kiểm tra chéo giữa các đơn vị VKSND cấp huyện trong Cụm thi đua để đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020. Tăng cường các Hội nghị trực tuyến, áp dụng công nghệ vào hoạt động công tác, nghiệp vụ. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua - khen thưởng; thành lập các Cụm, Khối thi đua của VKSND thành phố.
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trong 11 tháng năm 2020, Viện kiểm sát hai cấp Tp. Hồ Chí Minh đã nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương. Lãnh đạo VKSND Tp. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự.
Kết quả nhiều mặt công tác có chỉ tiêu đạt cao và vượt yêu cầu của Quốc hội và của Ngành giao, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tp. Hồ Chí Minh. Chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, hạn chế các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Thực hiện nhiều biện pháp, như là nắm, phân loại xử lý và kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu người bị bắt, tạm giữ, bảo đảm mọi trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp luật.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn tới tất cả các mặt của đời sống xã hội nhưng lãnh đạo các đơn vị đã có nhiều đổi mới, cải tiến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và của Ngành giao nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng các VKSND cấp cao, VKSND Tp. Hà Nội và VKSND Tp. Hồ Chí Minh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra, chú trọng một số nội dung, như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; tập trung lực lượng, thực hiện quyết liệt các giải pháp, tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết đơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đề nghị đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao được giao phụ trách các VKSND cấp cao có buổi làm việc với các đơn vị để phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế; từ đó, tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao ban hành văn bản chỉ đạo trong toàn Ngành nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế.
TG