Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm 11

Thực hiện Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của VKSND tối cao về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân. Chiều ngày 10/02/2020 tại Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang Cụm thi đua số 11 gồm có VKSND các tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng, tiến hành hội nghị ký kết giao ước thi đua trong Cụm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Viện trưởng và Chánh Văn phòng của các đơn vị trong cụm thi đua; các đồng chí Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng Phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Kiên Giang.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị các đơn vị trong cụm đã có ý kiến đóng góp đối với các chỉ tiêu đề ra trong giao ước thi đua, đảm bảo việc ký kết thi đua bám sát hướng dẫn của VKSND tối cao và các VKSND tỉnh trong Cụm thống nhất ngay từ đầu các tiêu chí cụ thể; tổ chức phong trào thi đua thật sự sôi nổi, hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành và của địa phương. Cụ thể trên các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, với tổng số 100 điểm.
 Về công tác hành chính tư pháp, với các nội dung như cơ bản như: Cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đúng thời gian quy định, đăng ký chọn khâu đột phá đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả; có tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát; đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của đơn vị, của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng…với tổng số điểm chuẩn là 20 điểm.
Trên công tác tuyên môn, Cụm thi đua số 11 đề ra ký kết các nội dung: Đơn vị tích cực, chủ động thực hiện các phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; tất cả các chỉ tiêu công tác đều được giải quyết trước thời hạn quy định (31/10/2020); tất cả các chỉ tiêu cơ bản của công tác nghiệp vụ đều đạt so với kế hoạch và giao ước thi đua đã đề ra; làm tốt công tác tham mưu theo lĩnh vực được giao, kịp thời đề xuất lãnh đạo VKSND tối cao có biện pháp chỉ đạo, uốn nắn, chấn chỉnh, hoặc thông báo rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót của các đơn vị cấp dưới, hoặc ngang cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…, với tổng số điểm chuẩn là 55 điểm.
Ở công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đơn vụ, với tổng số điểm chuẩn là 25 điểm, gồm các nội dung:     Lãnh đạo, công chức và người lao động thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc, quy chế nghiệp vụ, quy tắc ứng xử của Ngành; có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, không có công chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật, bị xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, giữ gìn tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan; sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật và của ngành…
Các đơn vị cụm thi đua 11 ký kết giao ước thi 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị cụm thi đua 11 ký kết giao ước thi đua
Bên cạnh đó, Cụm thi đua cũng đề ra quy ước cụ thể đối với những điểm trừ và điểm cộng để làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm theo hướng dẫn của VKSND tối cao.
Văn Ty
Văn phòng VKSND tỉnh Kiên Giang