Hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại

Ngày 16/9/2022, VKSND tổ chức Hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo, trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1); Lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và công chức nghiệp vụ các đơn vị giải quyết án  hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội cùng đại diện Văn phòng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật.

Đại biểu tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh có đại diện Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo, giảng viên một số phòng, khoa. Đại biểu tại điểm cầu VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện có đại diện Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác giải quyết án hình sự. Điểm cầu Viện kiểm sát quân sự các cấp có đại diện Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và quân nhân chuyên nghiệp làm công tác giải quyết án hình sự.

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao trình bày Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị, đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao nhấn mạnh, những năm qua, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát các cấp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; trong đó, công tác thực hành quyền công tố đã đảm bảo hành vi phạm tội, người phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đã đảm bảo cho quá trình điều tra, xét xử các vụ án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng bảo đảm tốt quyền con người của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án hình sự theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Tại các phiên tòa hình sự, hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, chất lượng ngày càng được khẳng định, từng bước đảm bảo kết quả tranh tụng thực sự là cơ sở để Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết về tội danh, hình phạt đối với bị cáo, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp, từng bước thực hiện chủ trương “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá của hoạt động tư pháp”. Tuy nhiên, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong áp dụng pháp luật, đánh giá chứng cứ, tài liệu, vi phạm thủ tục tố tụng vẫn xảy ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự nhưng không được Kiểm sát viên phát hiện kịp thời dẫn đến bản án, quyết định bị Hội đồng giám đốc thẩm tuyên hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại, làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài, ảnh hưởng nhất định đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao trình bày chuyên đề "Những dạng vi phạm, thiếu sót được rút ra từ các vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy điều tra lại hoặc xét xử lại"

Trên cơ sở tổng kết các lý do, nguyên nhân dẫn đến việc cấp giám đốc thẩm tuyên hủy bản án, quyết định để điều tra, xét xử lại, đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi để Viện kiểm sát các cấp có cơ hội tham khảo, học hỏi, vận dụng của nhau những kinh nghiệm hay, những kỹ năng, thao tác nghiệp vụ có tính chuyên sâu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận vào các chuyên đề: Những dạng vi phạm, thiếu sót được rút ra từ các vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy điều tra lại hoặc xét xử lại; một số kỹ năng, kinh nghiệm xác định tội danh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; kỹ năng, kinh nghiệm về xác định các tình tiết định khung hình phạt trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự; kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện những vi phạm thiếu sót khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện những vi phạm thiếu sót khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao Vụ 7 VKSND tối cao trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh, việc phân tích, làm rõ những dạng sai lầm, vi phạm, thiếu sót từ các vụ án bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy để điều tra lại, xét xử lại là rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực để Viện kiểm sát các cấp, mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tránh gặp phải những sai lầm, vi phạm có tính chất tương tự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá, phân tích và rút kinh nghiệm kịp thời các dạng vi phạm, thiếu sót trong quá trình điều tra, xét xử vụ án hình sự dẫn đến việc cấp giám đốc thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại trong thời gian từ năm 2018 đến 31/5/2022. Đồng thời, giúp các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp, trao đổi và chia sẻ các kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế tình trạng bản án, quyết định bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự trong thời gian tới, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị, sau Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp tiếp tục quán triệt các nội dung, tài liệu của Hội nghị đến các công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị. Vụ 7 VKSND tối cao tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; từ đó, phối hợp với Vụ 14 VKSND tối cao để giải đáp, hướng dẫn cho các đơn vị, VKSND các địa phương để nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Đồng chí  Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Lê Ra, Viện trưởng Viện 1, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện 1, VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 VKSND tối cao nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng. Đồng thời khẳng định, Vụ 7 sẽ tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhằm tạo cơ sở thực tiễn giúp Viện kiểm sát cấp dưới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới.

Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân tối cao - TG