Ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác năm 2018

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 13/11/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng nội dung báo cáo trên.
Năm 2018, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã khởi tố mới hơn 72.000 vụ án, tăng 3,2% so với năm 2017, trong đó: tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 32,2%, tội phạm về ma túy tăng 12,6%, tội phạm về trật tự xã hội tăng 0,8%. Một số nhóm tội về xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường đều giảm, tuy nhiên tính chất, mức độ nguy hiểm của phạm tội cao hơn, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Đáng lưu ý, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng việc Quốc hội thảo luận một số dự án luật, đã tuyên truyền, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản của cơ quan Nhà nước. Tiếp tục phát hiện khởi tố điều tra nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế với sự cấu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với những người có chức vụ, quyền hạn, có vụ liên quan đến cán bộ cấp cao; đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ án về ma túy đặc biệt nghiêm trọng.
Hoạt động của các cơ quan tư pháp cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, tuy nhiên vẫn còn xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong cả lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (tội phạm khởi tố mới trong lĩnh vực này tăng 39,3% số vụ).
Các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, khiếu kiện hành chính tiếp tục tăng, tính chất phức tạp hơn; có những vấn đề mới phát sinh mà chính sách và quy định pháp luật chưa theo kịp trong quản lý, xử lý. Viện kiểm sát các cấp đã thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm hơn 400.000 vụ, việc dân sự, tăng 15,2và gần 10.000 vụ án hành chính, tăng 32,6%. Có một số vụ việc tranh chấp hành chính ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2018

của Viện trưởng VKSND tối cao trước Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Quốc hội giao
- Năm 2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của toàn Ngành. Ngay từ đầu năm đã ban hành Chỉ thị công tác, xác định 04 mục tiêu và 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm những quy định mới của pháp luật, nhất là những quy định nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia 07 hoạt động điều tra (khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, khám xét...) và thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của Viện kiểm sát trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp, như: Tăng cường kiểm sát ngay từ đầu quá trình tố tụng, phải hỏi cung trước khi quyết định truy tố và nhất là khi bị can kêu oan, sai hoặc phát hiện hoạt động điều tra vi phạm pháp luật...; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục tố tụng và tham gia đầy đủ các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; đẩy mạnh công tác kháng nghị, kiến nghị trong lĩnh vực này.
- Đổi mới công tác cán bộ, tập trung nâng chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu các đơn vị; thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động, biệt phái Kiểm sát viên; yêu cầu đánh giá công chức trên cơ sở thành tích, sản phẩm cụ thể, có định lượng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác nghiệp vụ; có kế hoạch phân công, điều chỉnh, bố trí nhân sự một cách hợp lý trong toàn Ngành, để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có; đổi mới công tác quy hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, như: kỹ năng hỏi cung, tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên, tập huấn kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ mới của luật… Tiếp tục kiện toàn bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng; tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm 1.145 Kiểm sát viên các cấp.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật: đã ban hành 02 chỉ thị về tăng cường công tác xây dựng, tổ chức thi hành các luật; phối hợp xây dựng, chỉnh lý 14 dự án luật; chủ trì ban hành 06 thông tư liên tịch; tổ chức hơn 200 hội nghị, hội thảo; tham gia xây dựng 51 văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; ban hành gần 2.000 bản thông báo rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ; sửa đổi, ban hành 38 quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ nhằm bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và nội dung quy định mới của pháp luật.
- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực công tác; kiện toàn tổ chức, coi trọng công tác thanh tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về nghiệp vụ và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tự thanh tra, kiểm tra để chủ động khắc phục sai phạm. Đã hoàn thành hơn 3.500 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót và đã xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm (kể cả xử lý hình sự) để phòng ngừa và giáo dục chung. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ công chức, viên chức toàn Ngành; gắn xây dựng Ngành với công tác xây dựng Đảng, trong đánh giá cán bộ, đảng viên xác định không thể có đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhiệm vụ chuyên môn không tốt được.
- Là cơ quan đầu mối cấp trung ương trong tham mưu đàm phán và ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, trong năm 2018 VKSND tối cao được ủy quyền của Chủ tịch nước đã ký 01 hiệp định, chuẩn bị ký 02 hiệp định, đang tiến hành đàm phán 09 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở pháp lý trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm quốc tế và bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài.
- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp: Yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức nhiều hội nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động tư pháp, nhất là trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp; phối hợp hiệu quả hơn trong công tác đào tạo, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, như: Đã lựa chọn, tổ chức hơn 8.600 phiên tòa để cán bộ ngành Kiểm sát, Tòa án học hỏi, rút kinh nghiệm.
Kết quả công tác của Viện trưởng VKSND tối cao
Một là, trách nhiệm công tố được tăng cường; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố án hình sự tiếp tục được nâng lên; cụ thể:
Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thông qua đó, đã ban hành 4.600 yêu cầu xác minh giải quyết tố giác, tin báo, hơn 68.000 yêu cầu điều tra, chiếm tỷ lệ 94,2% số vụ án mới khởi tố; trực tiếp lấy lời khai hơn 16.000 người bị bắt, tạm giữ (tăng 28,5%) và tiến hành một số hoạt động điều tra đối với gần 37.000 vụ;... Thông qua đó, đã yêu cầu khởi tố hơn 665 vụ án (tăng 31,2%); trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 17 vụ án; trực tiếp khởi tố 17 bị can (tăng 200%); quyết định hủy bỏ 103 quyết định không khởi tố vụ án và quyết định khởi tố vụ án; quyết định hủy bỏ gần 900 lệnh, quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam; yêu cầu khởi tố, thay đổi, bổ sung và hủy bỏ hơn 900 quyết định khởi tố bị can;...
Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử được nâng cao, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; do đó, các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử tiếp tục giảm dần. Cụ thể: Tỷ lệ số người bị bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 97,54% (tăng 0,2%); tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra giảm 1,2%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 99,99%, vượt 9,99% so với chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,99%, vượt 4,99% chỉ tiêu của Quốc hội; số bị can phải đình chỉ do không phạm tội giảm 44,4%; số bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội giảm 50%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự được Tòa án chấp nhận vượt 7,9%, kháng nghị giám đốc thẩm vượt 6,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội.
Hai là, tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh và triệt để các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế; cụ thể:
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra ngay từ khi giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng; chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch về công tác giám định để tháo gỡ vướng mắc trong xác định hậu quả trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng; lựa chọn, bố trí Kiểm sát viên có trình độ, năng lực tại các đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng; cử Kiểm sát viên từ VKSND tối cao đến thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án về tham nhũng tại Tòa án cấp tỉnh; tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế,... Kết quả, số vụ án được phát hiện, khởi tố tăng 32,2%. Đặc biệt, trong thời gian ngắn, đã tập trung phối hợp điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn, được Đảng và nhân dân ghi nhận. Theo đó, vai trò, trách nhiệm công tố của VKSND được thể hiện rõ hơn, nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi, xác định tội danh, thu hồi tài sản hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước.
Ba là, công tác điều tra tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng chức vụ trong hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có chuyển biến rõ nét về chất. Cụ thể, trong năm 2018, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phát hiện khởi tố điều tra vụ án mới tăng 39,3%, số bị can khởi tố mới tăng 126,1%; trong đó có 03 vụ án “Dùng nhục hình” dẫn đến chết người xảy ra tại cơ sở giam giữ; nhiều vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng (chiếm 69,2%), tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và tư pháp khác chiếm 30,8%. Đã ra lệnh bắt tạm giam 22 cán bộ là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên để phục vụ điều tra, truy tố. Số tiền tham ô, nhận hối lộ chiếm đoạt có vụ trên 01 tỷ đồng. Qua điều tra các vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thu hồi hơn 6,7 tỷ đồng, đạt 55% trên tổng số tiền phải thu hồi là 12,37 tỷ đồng.
Trong kỳ, Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đã ban hành 104 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tăng 21 kiến nghị (25,3%), gồm: 40 kiến nghị đối với cơ quan Công an các cấp, 26 kiến nghị đối với Tòa án các cấp, 24 kiến nghị đối với Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp, 10 kiến nghị đối với Viện kiểm sát địa phương và 04 kiến nghị đối với các ngành khác. Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tổng hợp những vi phạm phổ biến, ban hành 03 kiến nghị đối với lãnh đạo Bộ Công an, TAND tối cao và Bộ Tư pháp thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm; được các bộ ngành, tiếp thu và quán triệt thực hiện trong toàn ngành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp và đáp ứng một bước yêu cầu của Quốc hội trong việc làm trong sạch các cơ quan tư pháp.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp
Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thông qua kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát đã ban hành hơn 14.000 kháng nghị, kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, tăng 2,5%. Số kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính tăng 2,3%, tỷ lệ được chấp nhận vượt 15,2% so với chỉ tiêu Quốc hội; số kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tăng 16,2%. Tỷ lệ kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp được chấp nhận vượt 19,8% so với chỉ tiêu của Quốc hội.
Năm là, nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
VKSND tối cao đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành ban hành 02 thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp; xây dựng 02 quy trình về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chủ động đối thoại với công dân. Kết quả, công tác giải quyết đơn có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 90,5%; đã hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp; thông qua trực tiếp đối thoại, đã giải quyết dứt điểm nhiều khiếu kiện bức xúc, kéo dài của công dân. Chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bảo đảm; đã giải quyết hơn 9.300 đơn, đạt 43,2% (đạt tỷ lệ 66,3% trên tổng số việc Viện kiểm sát có hồ sơ để giải quyết), qua đó ban hành 399 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tăng 8,7%.
Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2018, ngành Kiểm sát còn để xảy ra một số trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự, sau phải trả tự do; một số trường hợp đình chỉ do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm; tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương còn cao; còn để xảy ra một số bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội (tuy nhiên, Viện kiểm sát đã kháng nghị theo hướng có tội và đã được Tòa án chấp nhận 50%, số còn lại đang xem xét); số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa giải quyết còn nhiều, tỷ lệ giải quyết chưa đạt yêu cầu của Quốc hội đề ra.
Những hạn chế, tồn tại trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, Kiểm sát viên của Ngành còn hạn chế; việc tổ chức triển khai các chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chưa nghiêm; một số quy định mới của pháp luật chậm được hướng dẫn thi hành; nhiều nhiệm vụ được tăng thêm theo quy định của pháp luật nhưng Viện kiểm sát các cấp còn thiếu biên chế, chưa đủ cán bộ có chức danh tư pháp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; quan hệ phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp ở một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội; tập trung thực hiện tốt 08 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nâng cao các chỉ tiêu nghiệp vụ, đặc biệt là chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, phấn đấu giảm dần các trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính; hoàn thành tốt chỉ tiêu kháng nghị hình sự và giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
Tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính các cấp theo dõi, đôn đốc; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
- Tăng cường chỉ đạo phát hiện khởi tố, điều tra, truy tố các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp để răn đe giáo dục chung, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh như Quốc hội yêu cầu.
- Chủ động phối hợp các ngành chức năng rà soát, phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp có dấu hiệu hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại. Đồng thời, tăng cường kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng, khắc phục các vi phạm về thời hạn, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
- Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Phối hợp, đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định mới của các đạo luật về tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các quy trình, kỹ năng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.
- Kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát các cấp theo Nghị quyết TW 6, Khóa XII; đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có; thực hiện việc luân chuyển, điều động, biệt phái Kiểm sát viên giữa Viện kiểm sát các cấp. Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất; quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (Khóa XI và Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tập trung thực hiện đề án tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND tối cao, nhất là công tác nhân sự, trang bị và kinh phí cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ này.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, công vụ, công chức; tích cực xây dựng, áp dụng phần mềm vào quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành; sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có. Xây dựng các đề án tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí, chế độ đặc thù bảo đảm cho hoạt động của Ngành; phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp thiết thực, bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của Ngành.
Về kiến nghị
Viện trưởng VKSND tối cao trân trọng đề nghị Quốc hội 02 vấn đề sau:
Thứ nhất, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện Bộ luật hình sự và các nghị quyết của Quốc hội. Đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Giám định tư pháp; tạo cơ chế pháp luật mạnh hơn trong thu hồi tài sản cho Nhà nước thông qua các biện pháp tố tụng đặc biệt.
Thứ hai, quan tâm chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung một số dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn cho ngành Kiểm sát giai đoạn 2016-2020, bảo đảm việc triển khai các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp bổ sung vốn đầu tư theo Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 05/6/2018 của Văn phòng Chính phủ./.