Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, với những kết quả đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ qua, ngành KSND đã ngày càng khẳng định được hình ảnh, uy tín của mình trong hệ thống chính trị, các cơ quan tư pháp và nhân dân.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đánh giá cao các đơn vị liên quan khi đã phối hợp, tổ chức Hội nghị triển khai công tác đạt yêu cầu, trong đó có điểm mới là việc báo cáo kết quả công tác bằng VideoClip. Cách làm mới này thời gian tới cần được triển khai, nhân rộng trong toàn Ngành.
Lưu ý đến một số nội dung công tác trọng tâm liên quan đến công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng; án dân sự hành chính; việc xây dựng, củng cố, kiện toàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành… Để ngành KSND hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho rằng toàn Ngành cần phải nỗ lực, cố gắng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị công tác năm 2021 của Ngành cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị này.
Tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 tập thể, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của ngành KSND cho các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương./.
Văn Tình -Vũ Phương