Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Chiều ngày 25/11/2019, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng" do Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Học viện do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hà làm Chủ tịch Hội đồng, sau khi nghe Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung thuyết trình về nội dung của luận án, làm rõ tính tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, các luận cứ lý luận, luận cứ thực tiễn, tính mới và những đóng góp khoa học của đề tài… các thành viên trong Hội đồng đã phát biểu ý kiến nhận xét đánh giá, khẳng định những giá trị của đề tài, nhất là việc góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn hoạt động Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra của ngành Kiểm sát nhân dân.
 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ, đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Đình Trung
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hà, Chủ tịch Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ, đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung là một đề tài mang tính thời sự, bởi trong những năm qua tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng có xu hướng gia tăng gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân hàng nghìn tỷ đồng, không những thế còn tác động xấu đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đối với hệ thống ngân hàng cũng như với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luận án đề cập đến nội dung quan trọng, cốt lõi của Tố tụng hình sự đó là quyền công tố, thực hành quyền công tố, nhà nước thực hiện quyền buộc tội thông qua chức năng của Viện kiểm sát nhân dân; đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang thực thi Hiến pháp năm 2013 - Bản Hiến pháp trong đó chứa đựng rất nhiều tư tưởng tiến bộ của nhân loại về hoạt động tư pháp, khẳng định vai trò ngày càng cao, trách nhiệm lớn của Viện kiểm sát nhân dân trong Tố tụng hình sự.
Luận án đã góp phần giải quyết được những vấn đề lý luận liên quan đến quyền công tố, thực hành quyền công tố, mối quan hệ giữa Thực hành quyền công tố với kiểm sát hoạt động tư pháp. Luận án cũng đã làm rõ nội dung quy định pháp luật thực định liên quan đến chức năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân; đánh giá thực trạng chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, lành mạnh hóa thị trường tài chính của Viện kiểm sát nhân dân. Do đó, luận án có giá trị thực tiễn cao.
NCS Nguyễn Đình Trung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đã biểu quyết nhất trí quyết nghị Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung đã bảo vệ thành công luận án và đề nghị Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân quyết định trao học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung.
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ
Hữu Hào – VP