NGUYỆN ƯỚC

Trước tình hình diễn biến dịch covid 19 căn thẳng, để ca ngợi tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào cả nước, cùng nhau chung tay góp sức vượt qua đại dịch thế kỉ, chính từ đó mà tâm tư bài thơ “ Nguyện ước” của Đồng Chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao tại Hồ Chí Minh được viết nên:

tho sep