Thơ: Thương lắm quê mình

Chia sẻ và xót xa trước cảnh người dân phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt tại miền Trung, tác giả Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 3 tại TP. HCM đã sáng tác bài thơ “Thương lắm quê mình” đầy xúc động.
Thương lắm quê mình