Thư thăm hỏi, động viên của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM

THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021
       
Thân ái gửi: Các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động
của VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân là trước hết và trên hết.
Qua hơn 01 tháng thực hiện giãn cách xã hội, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, VKSND tối cao và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời cũng đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Thay mặt lãnh đạo VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của tập thể đơn vị đã khắc phục khó khăn trong thời gian qua, vừa quan tâm công tác phòng, chống dịch vừa tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch và tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp gặp khó khăn; đó là những tấm gương sáng, phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, nghĩa tình của dân tộc, của ngành KSND và của VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng được biểu dương và cần nhân rộng trong thời gian tới.
Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Tổng Bí thư đã có lời kêu gọi, Quốc hội có Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao đã có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt về công tác phòng, chống dịch bệnh. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động trong đơn vị phải tuyệt đối tuân thủ, tiếp tục gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đề ra, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và nơi cư trú. Đó chính là những việc làm đúng đắn nhất để bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng. Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan luôn bên cạnh, đồng hành cùng các đồng chí trong mọi hoàn cảnh.
Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới đất nước ta nhất định sẽ kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, bình an và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.