Viện 2 - Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát và kỹ thuật xây dựng văn bản

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VC3 ngày 05/01/2023 của VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình công tác của Viện kiểm sát giải quyết các vụ việc, dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2). Ngày 24/02/2023, Viện 2 đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác “Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong ngành Kiểm sát nhân dân” ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao (Viết tắt là Quyết định số 264). Đồng thời, hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn  Thị Ngát - Viện trưởng Viện 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hướng dẫn buổi tập huấn là TS. Nguyễn Gia Viễn - Kiểm sát viên cao cấp - Phó Viện trưởng Viện 2. Tại đây, TS. Nguyễn Gia Viễn đã trình bày các quy định của Quyết định số 264, về cách thức lập, sử dụng hồ sơ kiểm sát. Đồng thời, nhấn mạnh rõ nguyên tắc của việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát là “Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ kiểm sát phải được sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng, năm; giấy tờ, tài liệu có trước thì để ở dưới, giấy tờ, tài liệu có sau thì để ở trên và được đánh số thứ tự từ dưới lên trên. Hồ sơ kiểm sát gồm nhiều tập thì giấy tờ, tài liệu trong mỗi tập cũng được sắp xếp theo quy định trên”. Hướng dẫn cụ thể các tập tài liệu, việc đánh số thứ tự trên mỗi tập tài liệu theo đúng trình tự logic thời gian và khoa học. Đối với hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự theo thủ tục phúc thẩm cũng có sự khác biệt với hồ sơ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, bởi lẽ, ở mỗi giai đoạn, yêu cầu của việc lập hồ sơ kiểm sát là khác nhau. TS. Nguyễn Gia Viễn cũng đã kịp thời giải đáp các thắc mắc của các cán bộ nghiên cứu trong việc lập hồ sơ kiểm sát và soan thảo văn bản, từ đó, tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện, đảm bảo đúng theo quy chế của Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Gia Viễn cũng đã hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngành kiểm sát nhân dân trong việc ban hành các biểu mẫu tố tụng kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của VKSND tối cao về việc ban hành biểu mẫu tố tụng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân. Đặc biệt là văn bản số 178A của Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu “Kiểm sát viên khi sử dụng các mẫu biểu lưu ý giữ nguyên trích yếu về nguồn gốc, xuất xứ của mẫu để lãnh đạo kiểm tra, đối chiếu” và “Người soạn thảo văn bản phải ước lượng và chừa đủ chỗ, ít nhất là nữa trang A4”

Kết thúc hội nghị đã mở ra một tinh thần mới cho cán bộ, công chức nghiệp vụ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc sử dụng văn bản. Đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong việc xây dựng hồ sơ kiểm sát và soạn thảo văn bản, đặc biệt đối với các văn bản phát hành cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan hữu quan…, tránh nhầm lẫn phải bổ sung, sửa chữa văn bản.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

                                                                        Nguyễn Nam Hưng - Viện 2