Viện 2 Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2019

(VC3) - Chiều ngày 22/1/2019, đồng chí Lâm Quang Trường  - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), cùng dự có  tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện 2.
Đ/c Lâm Quang Trường - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
         Theo báo cáo kết quả công tác năm 2018 do đồng chí Đỗ Đức Vĩnh, Viện trưởng Viện 2 trình bày tại hội nghị: trong năm 2018 tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2017, số lượng án phúc thẩm thụ lý mới trong năm 2018 tăng 134 vụ. Tính chất tranh chấp ngày càng diễn biến phức tạp, đa dạng chủ yếu tập trung vào các loại tranh chấp: Hợp đồng dân sự; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu tài sản, thừa kế....Các căn cứ pháp luật mà Viện 2 tham mưu thực hiện để kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được quy định tại Khoản 1 Điều 326 và Điều 352 Bộ luật tố tụng dân sự nên các loại vi phạm pháp luật phổ biến thông qua công tác kiểm sát tập trung đối với Tòa án địa phương là kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với nhũng tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật; có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích họp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích họp pháp của người thứ ba...
Đ/c Đỗ Đức Vĩnh - Viện trưởng Viện 2 trình bày báo cáo công tác năm 2018
Mặc dù năm 2018 Viện 2 còn gặp nhiều khó khăn như: số lượng cán bộ, công chức ít chưa được bổ sung kịp thời, trong khi lượng công việc Viện 2 phải tham mưu, giải quyết rất lớn. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn cán bộ chưa đồng đều; nhiều cán bộ mới vào ngành, cán bộ trẻ còn ít kinh nghiệm... Một số cán bộ còn phải tham gia các lớp học đế hoàn chỉnh kiến thức. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện cấp cao 3 tạo điều kiện để Viện 2 thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Các cán bộ, Kiểm sát viên Viện 2 đều thế hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công tác, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung.
Toàn cảnh Hội nghị
         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Quan Trường,  Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Viện 2 như: thực hiện Chỉ thị 04/2018/VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiếm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia dinh, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát đúng thời hạn luật định và đúng quy định theo Quyết định số 590/QĐ-VKSTC ngày 05/12/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thấm, giám đôc thâm, tái thẩm các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; hạn chế đến mức thâp nhât các trường họp bản án, auyết định bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiêm sát nhưng không được phát hiện đế thực hiện quyền kháng nghị. Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thấm và tăng tỷ lệ kháng nghị được Tòa án chấp nhận.
Đồng chí, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng nhấn mạnh Viện 2 cần chú ý quán triệt việc thực hiện tốt Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2013 về công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW, Điều lệ Đảng, những điều Kiểm sát viên không được làm; xây dựng nội bộ đoàn kết, phân công, phân nhiệm rõ ràng.
        Thay mặt tập thể lãnh đạo Viện 2, đồng chí Đỗ Đức Vĩnh – Viện trưởng Viện 2 đã cám ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3, đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng  góp của các đồng chí tham dự hội nghị, trên cơ sở đó hoàn chỉnh Chương trình công tác kiểm sát năm 2019 để thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ trong năm 2019./.
Đức Tín