Viện 3 Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2019

(VC3) - Sáng ngày 28/1/2019, đồng chí Lâm Quang Trường - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Thái và tập thể cán bộ, công chức Viện 3.
Toàn cảnh Hội nghị
Theo báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Viện 3: trong năm 2018 Tuy biên chế còn thiếu nhưng từng cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc; giữ vững đoàn kết, kỷ luật nghiệp vụ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu công tác đều đạt so với kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch như giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị phúc thẩm, các chỉ tiêu còn lại đều đạt so với kế hoạch.
Đ/c Nguyễn Đức Thái - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị
Trong năm 2019, Viện 3 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp nhận, phân công nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát án phúc thẩm, đảm bảo đúng thời hạn luật định, đúng quy chế nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm, quản lý chặt chẽ án hủy sửa, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị với Tòa án sơ thẩm và thông báo rút kinh nghiệm trong ngành khi phát hiện việc giải quyết của Tòa án cấp dưới có vi phạm pháp luật. Bảo đảm tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm trên cấp so với số án bị Tòa án cấp cao hủy, sửa và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận so với số kháng nghị đã xét xử đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý chặt chẽ số đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm phải giải quyết thuộc trách nhiệm của Viện 3. Phân công giải quyết và tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị giải quyết, đạt chỉ tiêu giải quyết theo kế hoạch Viện cấp cao 3 đề ra. Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế nghiệp vụ của ngành và nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án trước và sau khi xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Đảm bảo quan điểm của Viện kiểm sát tại các phiên tòa, phiên họp có căn cứ và đúng pháp luật...
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lâm Quan Trường,  Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Viện 2 như: thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới; Trách nhiệm, kỷ cương; Thực chất, hiệu quả”; Giữ gìn sự đoàn kết, Lãnh đạo Viện 3 và lãnh đạo phòng phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết vụ án hành chính; kiểm sát viên phải trách nhiệm và bản lĩnh hơn; nắm chắc và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tố tụng hành chính hiện hành; nâng cao khả năng dự báo, khả năng tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo; tăng cường đi cơ sở, nhất là các địa phương còn hạn chế trong công tác kháng nghị, các địa phương có nhiều án bị kháng nghị, các địa phương có nhiều án hủy sửa để nắm tình hình và có biện pháp hỗ trợ VKS địa phương.
Đ/c Lâm Quang Trường - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng nhấn mạnh Viện 3 cần chú phát huy thế mạnh với tập thể gồm nhiều cán bộ, công chức trẻ do đó cần bố trí vị trí việc làm  sao cho phù hợp với khả năng, năng lực, sở trường công tác và đáp ứng được với vị trí công việc để phát huy tốt nhất khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; đồng thời chú trọng công tác đào tạo tại chỗ; các Kiểm sát viên cao cấp phải có trách nhiệm đào tạo các chuyên viên nghiệp vụ./. 
Đức Tín
Văn phòng Viện cấp cao 3