Viện cấp cao 3 ban hành nội quy tiếp công dân

(BVPL) – Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3) Nguyễn Đình Trung vừa ký ban hành nội quy tiếp công dân của đơn vị.

Theo Viện cấp cao 3, việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nộp đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiến hành tại trụ sở tiếp công dân của Viện cấp cao 3 (số 33 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).
 Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Ảnh tư liệu chụp trước ngày 27/4/2021
Viện cấp cao 3 công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày Lễ, Tết hoặc tạm dừng tiếp công dân trong những trường hợp cụ thể khác), thời gian cụ thể: buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’.
Tiếp công dân đột xuất với những vụ, việc phức tạp, cấp thiết do Viện trưởng Viện cấp cao 3 quyết định.
Việc tiếp công dân được thực hiện theo lịch tiếp công dân của Viện cấp cao 3, Viện trưởng VKSND cấp cao trực tiếp công dân ít nhất 1 tháng/1 lần; trường hợp không thực hiện theo lịch tiếp công dân thì Viện cấp cao 3 niêm yết văn bản thông báo lý do tại nơi tiếp công dân.
Trong trường hợp cần có sự phối hợp trong công tác tiếp công dân liên quan đến các Viện nghiệp vụ, theo đề nghị của Lãnh đạo Văn phòng, Viện trưởng Viện nghiệp vụ phải trực tiếp tiếp công dân hoặc phân công Kiểm sát viên cao cấp thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình tiếp công dân và xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng pháp luật.
Đối với công dân khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.
Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, cán bộ tiếp công dân.
Công dân đến được tiếp theo thứ tự, trình bày ngắn gọn, trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp đơn khiếu nại, tố cáo và các thông tin tài liệu liên quan nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho cán bộ tiếp công dân. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.
Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền và các thủ tục liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối trật tự, cản trở, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ.
Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi âm, ghi hình khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân.
Trường hợp công dân đến nộp đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thì phải có đơn theo mẫu quy định; Đối với đơn đề nghị giám đốc thẩm lần đầu phải kèm theo Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trong thời hạn 1 năm (trừ trường hợp quá hạn 1 năm mà có lý do hợp pháp, chính đáng hoặc đã nộp đơn trong thời hạn quy định đến TAND cấp cao tại TP HCM) và các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có). Trường hợp công dân nộp đơn không phải của mình thì phải có giấy ủy quyền kèm theo (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 256 Luật tố tụng hành chính).
Không được can thiệp, dự, nghe việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì cử người đại diện để trình bày, số lượng người đại diện sẽ do chủ trì buổi tiếp công dân quyết định.
Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được ở lại khu vực tiếp công dân của Viện cấp cao 3.
Đối với cán bộ tiếp công dân, khi tiếp công dân phải mặc trang phục, đeo cấp hàm và bảng tên của Ngành theo quy định.
Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan. Cung cấp cho cán bộ tiếp công dân đơn và nội dung đơn khiếu nại, tố cáo hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
Có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. Có trách nhiệm giữ bí mật họ tên, danh tính, tuổi, địa chỉ... nếu người đến tố cáo yêu cầu.
Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thì hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
Yêu cầu người vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết tạm dừng việc tiếp công dân hoặc lập biên bản việc vi phạm và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo nội quy, từ chối tiếp công dân trong trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tình trạng có sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khác hoặc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc bệnh lý khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.
Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, cán bộ tiếp công dân; người thi hành công vụ. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Trả lại đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc một trong các trường hợp: Bản án, quyết định tố tụng, hành vi tố tụng bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 256 Luật tố tụng hành chính). Người đại diện hoặc người được ủy quyền không hợp pháp. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết nhưng không có lý do chính đáng.
Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Viện cấp cao 3 nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp. Phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân.
Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ, chất độc hại hoặc băng rôn, khẩu hiệu, vật cồng kềnh vào Trụ sở tiếp công dân. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, người thi hành công vụ. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.
Những người vi phạm nội quy tiếp công dân hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực tiếp dân thì tùy từng trường hợp bị buộc phải rời khỏi khu vực tiếp dân hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
Phi Sơn