Viện cấp cao 3 giao ban công tác với 23 VKSND cấp tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

BVPL - Ngày 12/4/2024, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giữa VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và 23 VKSND cấp tỉnh, thành phố phía Nam.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) và các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng 23 tỉnh, thành phía Nam.

1

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Theo Viện cấp cao 3, tình hình tội phạm khu vực phía Nam diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là tình trạng phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phương thức, thủ đoạn tinh vi có dấu hiệu gia tăng, tập trung nhiều nhất vào nhóm tội xâm phạm trật tự xã hội, sở hữu, kinh tế, môi trường, ma túy.

Bên cạnh đó, những tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình vẫn chiếm số lượng lớn, chủ yếu là các tranh chấp về quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, ly hôn, chia tài sản khi ly hôn. Trong số các vụ án hành chính đã thụ lý thì phần lớn là khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Các tranh chấp kinh doanh thương mại thường có nội dung phức tạp, tập trung vào tranh chấp giữa các thành viên công ty, hợp đồng giữa công ty Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Các tranh chấp lao động phát sinh phổ biến là tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động...

Đối với án hành chính, việc khởi kiện thường xuất phát từ lý do UBND có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng hoặc không đúng diện tích sử dụng, bồi thường giá trị quyền sử dụng đất thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế tại địa phương. Về tranh chấp lao động, các yêu cầu khởi kiện phổ biến bắt nguồn từ việc người lao động cho rằng người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật, số tiền bồi thường, hỗ trợ mà người sử dụng lao động đưa ra chưa thỏa đáng.

Trước tình hình đó, trong thời gian qua VKSND các cấp khu vực phía Nam luôn đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đề ra nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, ngăn chặn và đầy lùi tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực; xử lý các xung đột, mâu thuẫn phát sinh trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

2

Đồng chí Lê Đức Xuân phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng

Tỉ lệ kháng nghị được chấp thuận đạt 86,4%

Theo báo cáo, trong kỳ, VKSND địa phương đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 10.426 vụ/20.093 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 7.637 vụ/15.090 bị cáo, đạt tỷ lệ 75 % số bị cáo; VKSND các cấp kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 2.984 vụ/5.670 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 1.974 vụ/3.402 bị cáo, đạt tỷ lệ 60% số bị cáo; trong đó, án có kháng nghị của Viện kiểm sát 195 vụ, rút kháng nghị 12 vụ, Tòa án đã xét xử 96 vụ, chấp nhận kháng nghị 83 vụ, đạt tỉ lệ 86,4% số vụ.

Thông qua việc thực hiện chức năng, VKSND các cấp trong khu vực đã ban hành 117 kháng nghị phúc thẩm, 48 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, 47 thông báo rút kinh nghiệm, báo cáo đề nghị VKSND cấp có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 39 bản án, quyết định, phối hợp tổ chức 748 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Viện cấp cao 3 kiểm sát giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 61 vụ/105 bị án (cũ 47 vụ/78 bị án; mới 14 vụ/27 bị án). Trong đó, Viện cấp cao kháng nghị 55 vụ/98 bị án; Tòa án kháng nghị 6 vụ/7 bị án. Đã giải quyết 23 vụ/32 bị án (đạt tỷ lệ 30,5% số bị án). Trong đó, Viện cấp cao 3 kháng nghị 20 vụ/28 bị án).

Kết quả xét xử kháng nghị của Viện cấp cao 3: Xét xử 23/32 bị án, trong đó Tòa án chấp nhận kháng nghị của Viện cấp cao 13 vụ/19 bị án (đạt 56,5% số vụ); Tòa án không chấp nhận kháng nghị của Viện cấp cao 7 vụ/9 bị án (chiếm tỉ lệ 30,4%). Đang giải quyết 38 vụ/73 bị án.

Quá trình nghiên cứu, giải quyết đơn, án, Viện cấp cao 3 đã ban hành 14 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 2 kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Tòa án; Thông báo đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 7 bản án, quyết định của TAND cấp cao.

Bên cạnh đó, Viện cấp cao 3 cũng đã giải quyết 33/85 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND địa phương; kết quả: Kháng nghị 10 vụ, thông báo không kháng nghị 21 vụ, theo dõi kết quả của Toà án 01 vụ. Ngoài ra, Viện cấp cao 3 đã có văn bản trả lời đối với 1 báo cáo thỉnh thị và ban hành 10 hướng dẫn kiểm sát điều tra đối với VKSND địa phương bảo đảm đúng thời hạn theo quy định của Ngành.

Trong kỳ, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, VKSND các cấp trong khu vực ban hành 215 kháng nghị phúc thẩm , 181 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, ban hành 62 thông báo rút kinh nghiệm, tổ chức 323 phiên tòa rút kinh nghiệm. Viện cấp cao 3 đã kiểm sát giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 1.128 vụ.

Ngoài ra, Viện cấp cao 3 nhận được 1.328 bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp cao. Số bản án, quyết định chuyển quá hạn là 1.252 bản án, quyết định, chiếm 94,3%. Tình trạng gửi bản án, quyết định quá hạn của Tòa án cấp cao ảnh hưởng tới việc kiểm sát bản án, quyết định, nhất là những vụ án khác quan điểm, những vụ Tòa không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát hay những vụ án hủy, Kiểm sát viên cần nghiên cứu để hướng dẫn điều tra hoặc báo cáo đề xuất với lãnh đạo Viện đề nghị VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

3

Các đại biểu tham gia hội nghị

Công tác phối hợp đạt được nhiều kết quả

Với mục tiêu đưa công tác phối hợp giữa VKSND các cấp trong khu vực phía Nam đi vào thực chất, bảo đảm thực hiện hiệu quả, ngay từ đầu năm công tác 2024, lãnh đạo Viện cấp cao 3, lãnh đạo VKSND địa phương luôn quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao có liên quan đến công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với VKSND địa phương, nhất là các quy định về trách nhiệm thông tin, báo cáo của VKSND địa phương đối với Viện cấp cao 3 và trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Viện cấp cao 3 đối với VKSND địa phương.

Trong kỳ, Viện cấp cao 3 đã tiếp nhận tổng số 227 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm từ VKSND địa phương. Ngay khi nhận được các báo cáo đề nghị do VKSND địa phương gửi đến, Viện cấp cao 3 đã tiến hành rút hồ sơ để xem xét, nghiên cứu giải quyết.

Tiếp nhận tổng số 42 báo cáo định kỳ, 10 báo cáo thỉnh thị theo danh mục H thuộc Quy chế 222. Về số liệu công tác kiểm sát bản án đã được thể hiện ở mục 5.1; thông qua đó, Viện cấp cao 3 đã ban hành 37 kháng nghị phúc thẩm; tập hợp các vi phạm đã ban hành 27 kiến nghị đối với các cơ quan tố tụng các địa phương yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các vi phạm, rút kinh nghiệm về công tác gửi bản án, quyết định. Ban hành tổng số 15 thông báo rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định bị TAND cấp cao xét xử tuyên sửa, hủy gửi VKSND địa phương nhằm rút kinh nghiệm chung và phòng ngừa vi phạm.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 đối với VKSND địa phương được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành, quy định của pháp luật; đã có sự đổi mới tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thực thi pháp luật tại địa phương; phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương công tác tổ chức hội nghị trang nghiêm, long trọng của Viện cấp cao 3 và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo VKSND 23 tỉnh, thành phố tham dự đông đủ. Đồng thời, ghi nhận trong báo cáo, khối lượng công việc của Viện cấp cao 3 ngày càng nhiều, giải quyết công việc lớn, đã đưa ra những giải pháp để giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quan hệ phối hợp giữa Viện cấp cao 3 và VKSND các địa phương phía Nam trong 4 tháng đầu năm 2024.

Trong thời gian qua công tác kháng nghị phúc thẩm của VKSND địa phương đã làm rất tốt, đặc biệt về hình sự, dân sự. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phát huy các măt mạnh trong kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự và cả về hành chính. Kháng nghị phải đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng đặc biệt là công tác kháng nghị giám đốc thẩm.

4

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Về các vụ án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng như Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố giao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị VKSND địa phương cần trao đổi để Viện cấp cao 3 nắm, để tiếp xúc sớm từ giai đoạn sơ thẩm để công tác kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm để đảm bảo chất lượng. Song song đó, Viện cấp cao 3 cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho VKSND địa phương, đặc biệt là những vướng mắc trong xác định tội danh trong các vụ an hình sự như lừa đảo, ma túy, làm giả hồ sơ…

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng mong rằng, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 và VKSND 23 tỉnh, thành phía Nam phát huy ngày càng tốt hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện cấp cao 3 xin lãnh hội và chuyển hóa các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao vào chương trình công tác sắp tới. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã tiếp nhận các ý kiến của VKSND địa phương, nhằm giúp cho công tác quan hệ phối hợp được tốt hơn trong các tháng còn lại năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 phân công bộ phận Văn phòng làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Viện và phối hợp các Viện nghiệp vụ trong việc xử lý thông tin của VKSND địa phương./.

Phi Sơn - Đại Lánh