Viện cấp cao 3 tham gia Giải việt dã Đại hội Thể dục Thể thao Quận 1 lần thứ IX năm 2022

Được sự phân công của Đảng ủy, Lãnh đạo và BCH Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), Chi đoàn cơ sở Viện cấp cao 3 đã tổ chức vận động đoàn viên thanh niên và các công chức, người lao động của Viện cấp cao 3 tham gia Giải việt dã Đại hội Thể dục Thể thao Quận 1 lần thứ IX năm 2022
Chi đoàn vận động Công đoàn viên, đoàn viên thanh thiếu  niên Viện cấp cao 3 tham gia Giải việt dã Đại hội Thể dục Thể thao Quận 1 lần thứ IX năm 2022
Giải việt dã do Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Quận 1 và BCH Quận đoàn 1 tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND Quận 1 v/v tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Quận 1 lần thứ IX năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022).
Ngay sau khi nhận được thông báo và điều lệ tổ chức giải do Liên đoàn Lao động Quận 1 và Quận đoàn 1 triển khai, BCH Công đoàn cơ sở Viện cấp cao 3 đã thống nhất tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cấp cao 3 phân công BCH Chi đoàn cơ sở trực tiếp tổ chức triển khai thông báo đến Công đoàn viên, đoàn viên thanh niên và cũng như giao nhiệm vụ cho BCH Chi đoàn trực tiếp phụ trách đội thi. BCH Chi đoàn đã thực hiện thông báo điều lệ giải, quán triệt mục đích ý nghĩa tốt đẹp của Giải việt dã và vận động đoàn viên thanh niên cũng như mời gọi các thành viên trong gia đình Công đoàn viên, đoàn viên thanh niên cùng tham gia.
 Vào lúc 07h00 ngày 17/4/2022, các thành viên đội thi đã tham gia lễ khai mạc được tổ chức long trọng tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc, các thành viên đội Viện cấp cao 3 đã tham gia đúng nội dung đăng ký và đều hoàn thành mục tiêu đề ra về đến đích an toàn.
Các vận động viên tham gia về đích
Mặc dù không đạt được các thứ hạng cao, nhưng việc phát động và mở rộng thành phần tham gia Giải việt dã Giải việt dã Đại hội Thể dục Thể thao Quận 1 lần thứ IX năm 2022 của BCH Công đoàn cơ sở và BCH Chi đoàn cơ sở Viện cấp cao 3 đã thực sự trở thành một động lực mới để tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Viện cấp cao 3 nâng cao ý thức cũng như chủ động tích cực rèn luyện thể chất theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.
Lê Đức Ngọc – UV.BCH Chi đoàn
.