Viện cấp cao 3 thiết lập thành công hệ thống kỹ thuật tại trụ sở để theo dõi các phiên tòa trực tuyến

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) phối hợp với Tòa án cùng cấp thiết lập thành công hệ thống kỹ thuật tại trụ sở làm việc của Viện cấp cao 3 để theo dõi các phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại phòng xử án Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các điểm cầu thành phần tại TAND cấp tỉnh trực thuộc thẩm quyền.

Triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến (gọi tắt là Nghị quyết số 33), liên ngành Tư pháp Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch 05/2021/QH15/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Căn cứ Quy chế số 01/2019/QCPH-VKSCC-TACC ngày 13/9/2019 (Quy chế 01) về phối hợp công tác giữa Viện cấp cao 3 và TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2023, Viện cấp cao 3 đã phân công Kiểm sát viên phối hợp tham gia 100% các phiên tòa trực tuyến theo đúng quy định pháp luật.

Phòng xử án trực tuyến tại trụ sở TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua công tác kiểm sát việc xét xử trực tuyến các vụ án hành chính, Kiểm sát viên cao cấp Vũ Thanh Sơn đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) báo cáo đề xuất Viện trưởng Viện cấp cao 3 về giải pháp: Đề nghị Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thiết lập hệ thống kỹ thuật tại trụ sở làm việc của Viện cấp cao 3 để tập thể Lãnh đạo và công chức nghiệp vụ của đơn vị có thể theo dõi trực tuyến toàn bộ diễn biến các phiên tòa.

Đ/c Đậu Thanh Bình (Viện 3) và đ/c Lý Phương Nam (Văn phòng) khảo sát kỹ thuật điểm cầu trung tâm phiên tòa trực tuyến tại trụ sở TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được sự chấp thuận của Viện trưởng Viện cấp cao 3 và Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện 3 đã phối hợp cùng Văn phòng tổ chức nghiên cứu khảo sát hệ thống kỹ thuật của 02 đơn vị; xây dựng giải pháp kết nối đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, yêu cầu bảo mật và nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động xét xử của Tòa án.

Ngay sau khi kết nối kỹ thuật thành công, Viện trưởng Viện 3 đã tham mưu Lãnh đạo Viện cấp cao 3 quyết định tổ chức theo dõi các phiên tòa trực tuyến vào các ngày 17, 18 và 19/7/2023 xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính “V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan” phát sinh trên địa bàn huyện L. tỉnh L. Đây là các vụ án hành chính liên quan đến cùng một dự án thu hồi đất của nhiều hộ dân để thực hiện công tác quy hoạch cải tạo xây dựng chợ L. phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

KSV cao cấp Vũ Thanh Sơn kiểm sát xét xử phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu trung tâm là phòng xử án trực tuyến TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là lần đầu tiên Viện cấp cao 3 thực hiện kết nối kỹ thuật tại trụ sở để theo dõi các phiên tòa trực tuyến kể từ khi TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành thử nghiệm hệ thống kỹ thuật xét xử trực tuyến theo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 50/QĐ-TANDTC ngày 14/3/2022 của Chánh án TAND tối cao ban hành Hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cho phòng xử án của Tòa án các cấp. Việc kết nối thành công hệ thống kỹ thuật này chính là khâu đột phá quan trọng góp phần thực hiện thành công nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 về mục tiêu “... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Đ/c Cao Minh Trí – Viện trưởng Viện 3 cùng tập thể công chức Viện 3 theo dõi các phiên tòa hành chính trực tuyến ngày 18/7/2023

Thành công ban đầu của hệ thống kỹ thuật sẽ được tiếp tục sử dụng trong thời gian tới để tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo Viện cấp cao 3 theo dõi diễn biến phiên tòa, góp phần hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án, cùng TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đúng pháp luật các vụ án hành chính và hạn chế phát sinh các điểm nóng khiếu nại, khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sự ổn định về chính trị, kinh tế và an sinh xã hội tại các địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật và vị trí vai trò của các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chử Thị Định – Viện 3