Viện cấp cao 3 tổ chức đợt kiểm tra việc triển khai kế hoạch năm 2023 của các VKS tỉnh khu vực phía Nam

Vào các ngày 14, 15, 17/3/2023, Đoàn công tác của VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã có chuyến công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các loại án năm 2023 tại VKSND các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Dương

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp là thành viên tham gia đoàn.

 Theo kế hoạch, Đoàn công tác làm việc và kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các loại án năm 2023 tại các Phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh, đồng thời kiểm tra việc thực hiện khâu đột phá năm 2023 và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với các VKS tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Dương, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao việc triển khai kế hoạch năm của ba Viện kiểm sát tỉnh, đã bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Ngành cũng như quy định của pháp luật. Đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được các đơn vị xác định là khâu đột phá của năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng có hiệu quả yêu cầu tất yếu của thực tiễn, góp phần nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng mong muốn, trong thời gian tới Viện cấp cao 3 sẽ phối hợp với VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Dương cùng xây dựng, triển khai thực hiện những chuyên đề nghiệp vụ, về hình sự, hành chính, dân sự nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ba Viện kiểm sát tỉnh.

Thay mặt đơn vị phát biểu tại buổi làm việc, các Đồng chí Viện trưởng của ba VKS tỉnh cũng cảm ơn Viện cấp cao 3 trong thời gian qua đã phối hợp, hướng dẫn và tích cực hỗ trợ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra: 

Công Thành - Văn phòng