Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 năm 2021

Sáng ngày 10/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chủ trì Hội nghị.
Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, Phạm Đình Cúc; lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng và các Phòng trực thuộc Văn phòng. Hội nghị được tiến hành thông qua phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến Zoom Cloud Meeting, kết nối từ điểm cầu chính là trụ sở Viện cấp cao 3 đến các điểm cầu là nơi ở, nơi làm việc của các đồng chí dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa - Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2021 của Viện cấp cao 3, phân tích, đánh giá những kết quả trong từng lĩnh vực công tác và những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2021 cũng như những tháng cuối năm 2021 và các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện cấp cao 3.
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 trình bày báo cáo
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 và lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng đã có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận sôi nổi về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Viện nghiệp vụ phát biểu ý kiến
 Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 biểu dương, đánh giá cao Văn phòng đã có nhiều cố gắng, tham mưu lãnh đạo Viện triển khai thực hiện nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới, giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu làm việc giãn cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, điển hình là việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng khẳng định, thời gian qua, mặc dù chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy và lãnh đạo Viện, toàn thể đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị
 Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng quán triệt, chỉ đạo Văn phòng và các Viện nghiệp vụ:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo dõi chặt diễn biến dịch bệnh và tình hình sức khỏe của công chức, người lao động cơ quan.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng trụ sở làm việc.
- Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ để giúp cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời, tạo môi trường làm việc hiện đại, nâng cao năng suất; trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị tập huấn trong nội bộ đơn vị bằng hình thức trực tuyến và phối hợp Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mô hình xét xử trực tuyến phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm khi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đối với chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là kết quả công việc của đội ngũ công chức làm việc tại nhà trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác nghiên cứu, đề xuất giải quyết đơn, án, tham gia xét xử... đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác vào cuối năm.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, trong đó có công tác giải quyết đơn, quản lý hồ sơ lưu trữ.
 Mai Hữu Hào - VP