Viện cấp cao 3 triển khai công tác kiểm sát năm 2023

BVPL - Sáng 10/1/2023, VKSND cấp cao tại TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3); đồng chí Bùi Đức Xuân, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM; các đồng chí Phó Viện trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và cán bộ, Kiểm sát viên Viện cấp cao 3…

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Ri, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022. Theo đồng chí Huỳnh Văn Ri, năm 2022, Viện cấp cao 3 cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tăng cường và đổi mới theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; luôn bám sát chỉ thị công tác năm, các chỉ thị công tác chuyên môn, công tác xây dựng Ngành của Viện trưởng VKSND tối cao.

Việc phối hợp với Tòa án cấp cao trong công tác giải quyết các loại án đạt tỷ lệ 72,8%, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Công tác thụ lý, nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát các loại án trong các lĩnh vực luôn được chú trọng, đảm bảo đúng hạn luật định 100% số vụ và ngày càng nâng cao về chất lượng. Đặc biệt đối với những vụ án tham nhũng lớn, án do Trung ương chỉ đạo, án dư luận quan tâm, án phức tạp, án kêu oan đều có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện cấp cao 3.

 Đồng chí Huỳnh Văn Ri, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM báo cáo kết quả công tác năm 2022. 

Hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao về số lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong mọi lĩnh vực án; chỉ tiêu về chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự và dân sự; chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự và hành chính; chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trên tổng sổ hồ sơ phải xem xét giải quyết (đạt 87,2%). Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ khác như: kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực cũng đạt và vượt chỉ tiêu,…

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tổ chức thực hiện tốt, từ thái độ tiếp công dân, đến nội dung giải thích pháp luật, hướng dẫn thấu đáo, tận tình của công chức, Kiểm sát viên đã tạo cho công dân tin tưởng vào việc thực hiện chức năng của Ngành. Kết quả công tác đạt được năm 2022 cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao.

  Đồng chí Nguyễn Đình Trung và đồng chí Nguyễn Văn Tùng trao tặng cờ và hoa cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Viện cấp cao 3 tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường biên chế để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ trong đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong công tác nghiệp vụ, tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và chất lượng tranh tụng trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án địa phương và thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo luật định. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị các loại án của Viện kiểm sát các cấp. Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân cho các cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết, năm 2023, Đảng uỷ Viện cấp cao 3 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Đảng bộ khối các cơ quan TW và của Đảng bộ VKSND tối cao.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, trong năm nay, Viện cấp cao 3 sẽ tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong đơn vị để đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ công chức mới tuyển dụng và đẩy mạnh công tác thanh tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.

“Tiếp tục chủ động tìm nguồn cán bộ có chất lượng từ các Viện kiểm sát địa phương và các ngành tư pháp có nhu cầu xin chuyển công tác về Viện cấp cao 3 và thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Viện nghiệp vụ và cấp Phòng; sắp xếp điều chuyển cán bộ giữa các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tốt năng lực cán bộ và nâng cao chất lượng công việc”, Viện trưởng Viện cấp cao 3 cho biết thêm./.

Đại Lánh