Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân, toàn quân chung tay cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ cũng như lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy và Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã phát động toàn đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Ngay sau khi Đảng ủy, Công đoàn phát động, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Viện cấp cao 3 đã tích cực quyên góp được tổng số tiền 39.250.000 đồng. Sáng ngày 27/5/2021, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đồng chí Phạm Đình Cúc - Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng đã thay mặt Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn của Viện cấp cao 3 trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh số tiền nêu trên.
Mặc dù số tiền ủng hộ của Viện cấp cao 3 còn rất khiêm tốn so với những tổn thất mà dịch Covid-19 đã gây ra cho đất nước chúng ta, nhưng ít nhiều đã thể hiện được ý thức, trách nhiệm cùng chung sức phòng, chống dịch Covid-19 và tinh thần tương thân, tương ái, tích cực đóng góp cho cộng đồng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện cấp cao 3. Ngoài đợt quyên góp ủng hộ lần này, Viện cấp cao 3 cũng đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ khác do các cấp phát động thời gian qua!
Dưới đây là một số hình ảnh:
Hoàng Ân - Văn phòng