Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tập huấn và sơ kết công tác quý III năm 2019

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tập huấn và sơ kết công tác quý III năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng các đồng chí, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng, Phó phòng trực thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện cùng các đồng chí Kiểm sát viên.
Báo cáo kết quả công tác sơ kết quý III năm 2019 ngành Kiểm sát tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của Ngành. Trong kỳ đã kiểm sát điều tra 620 vụ 930 bị can (số mới 296 vụ 422 bị can, giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2018); kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, thụ lý kiểm sát là 316 vụ 564 bị can (số mới 256 vụ 416 bị can, tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2018); Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 205 vụ 361 bị cáo, trong đó đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp chống oan, sai như: Tăng cường đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của Kiểm sát viên; chủ động lấy lời khai người bị tạm giữ trước khi phê chuẩn, tăng cường hỏi cung bị can trong quá trình kiểm sát điều tra, phúc cung 100% số bị can trước khi ra quyết định truy tố; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm; tập trung thanh tra, kiểm tra trong nội bộ Ngành, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những điều kiện có thể dẫn đến oan, sai,… Kết quả, trong Quý III năm 2019 không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội; các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành phần lớn đã hoàn thành.
Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân giai đình, Tòa án đã giải quyết 1.942 vụ, 125 việc theo thủ tục sơ thẩm. Chất lượng công tác kiểm sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những vi phạm của Tòa án, qua đó đã ban hành 04 kiến nghị và 01 kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với Tòa án cùng cấp yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Những kiến nghị của Viện Kiểm sát đều được Tòa án chấp nhận khắc phục, sửa chữa.
Hội nghị đã nghe 12 ý kiến phát biểu của các đơn vị hai cấp kiểm sát. Các ý kiến đều tập trung vào việc đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thànhvượt mức chỉ tiêu công tác năm 2019 và nêu những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cần được giải quyết.
Tại Hội nghị VKSND tỉnh đã triển khai chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát tỉnh nhằm đánh giá những ưu điểm cũng như nhìn nhận và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thời tới. Tại Hội nghị lãnh đạo VKSND tỉnh đã trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua.
 
Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các đơn vị
Cụ thể: Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 55 cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể 52 cá nhân đối với các đợt thi đua chuyên đề. Đồng thời quyết định tặng Giấy khen đối với 83 cá nhân trong ngành Kiểm sát tỉnh đối với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) do Viện trưởng VKSND tỉnh phát động.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu hai cấp Kiểm sát tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của ngành, đã thực hiện quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự, kiểm sát chặt chẽ và hiệu quả việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, chưa bị phát hiện xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Nhiều đơn vị đã phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm; công tác kiến nghị, kháng nghị được chú trọng, chất lượng bảo đảm. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự được tăng cường, hiệu quả hơn; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự có chuyển biến tốt. Quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp được duy trì; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ và trật tự kỷ cương của các đơn vị. Công tác xây dựng ngành được quan tâm chỉ đạo tích cực; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng thời đồng chí Viện trưởng cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong từng lĩnh vực công tác, trong việc chỉ đạo điều hành. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội đã giao gắn với chi tiêu, nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên các đơn vị VKSND tỉnh được phân công theo dõi, hướng dẫn đối với cấp huyện, việc trả lời các thỉnh thị của VKSND cấp huyện phải cụ thể, rõ ràng và chịu trách nhiệm; Kiểm sát viên từng Phòng nghiệp vụ cần thực hiện tốt chế độ báo cáo chi tiết cho lãnh đạo đơn vị mình khi có yêu cầu thỉnh thị của VKSND cấp huyện. Triển khai thực hiện thí điểm việc “số hóa hồ sơ” các vụ án hình sự, làm tiền đề số hóa trên các lĩnh vực công tác khác trên cơ sở tận dụng các trang thiết bị sẵn có phục vụ cho công tác này; thực hiện Chuyên mục “Thư viện pháp luật” trên trang Thông tin điện tử của ngành Kiểm sát tỉnh. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và hội nghị chuyên đề trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Rà soát kinh phí tự chủ nhằm đảm bảo việc chi tiền lương đầu năm 2020. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Quy định số 298/QĐy-VKS ngày 09/9/2019 về thực hiện văn hóa công sở của Viện trưởng VKSND tỉnh.
                                         Thiềm Giang Văn                  
Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Kiên Giang