Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổng kết công tác trọng tâm năm 2019

Ngày 10/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác trọng tâm năm 2019 về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố".
Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo và Kiểm sát viên Phòng 1, Phòng 3, lãnh đạo các VKSND cấp huyện; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và huyện.
Đ/c Trần Đắc Chiến - Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo hội nghị
Qua đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2019 cho thấy: Hai ngành Công an và Kiểm sát đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, Lãnh đạo Viện kiểm sát và Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời đã tổ chức triển khai hướng dẫn, nhằm thống nhất nội dung thực hiện cho tất cả Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hai cấp, qua đó đã tạo sự thống nhất cao về nội dung, biện pháp thực hiện.
Các Viện kiểm sát cấp huyện căn cứ vào kế hoạch của VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện. Các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động trong hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị
Năm 2019, VKSND hai cấp đã tăng cường công tác kiểm sát tại các Cơ quan điều tra trong tỉnh, đã kiểm sát trực tiếp 09 cuộc tại Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, sau khi kiểm sát trực tiếp, đã ban hành kết luận và 08 kiến nghị. Các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát đảm bảo có căn cứ và được Cơ quan điều tra chấp nhận. Tỷ lệ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2019 đạt 92,4%, nâng cao cả về số lượng và chất lượng, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu, công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng còn một số hạn chế nhất định. Tại hội nghị đã có 13 ý kiến thảo luận xung quanh các nội dung còn hạn chế để tìm giải  
Đ/c Võ Văn Ri - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Võ Văn Ri - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh:
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thì Kiểm sát viên, Điều tra viên phải nâng cao trách nhiệm trong công tác, phải tăng cường phối hợp trong suốt quá trình từ khi tiếp nhận, phân loại đến thụ lý, xác minh, xử lý nguồn tin về tội phạm; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm đối với cấp cơ sở để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an cấp xã trong việc tiếp nhận, phân loại chuyển giao nguồn tin về tội phạm.
Lãnh đạo hai ngành Công an và Kiểm sát cần phải phối hợp trong chỉ đạo, nghiên cứu triển khai, quán triệt đối với những nội dung có nhận thức khác nhau, từ đó tạo sự thống nhất chung, kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại; đồng thời biểu dương và phổ biến phương pháp làm việc có hiệu quả để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới./.
      Ngọc Dung – VKSND tỉnh Vĩnh Long