Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Ngày 03/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phát biểu
Khách mời hội nghị có các đồng chí Dương Ngọc Hải, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành uỷ; đồng chí Ngô Minh Châu, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố và cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát 2 cấp TP Hồ Chí Minh.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi lễ
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019 vừa qua VKSND thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao trong hoạt động nghiệp vụ. Do vậy các chỉ tiêu công tác đã được nâng lên, tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 91.5%, vượt 1.5% chỉ tiêu được Quốc hội giao. Viện kiểm sát giải quyết được 9.651 vụ án trong đó không có trường hợp nào bị Toà án tuyên bị cáo không phạm tội… Trong kỳ thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát 2 cấp đã tổng hợp ban hành 125 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp khắc phục vi phạm, thiếu sót, đảm bảo việc giải quyết vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Toàn cảnh hội nghị
VKSND thành phố cũng đã chủ động tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 178 kháng nghị phúc thẩm, báo cáo cấp có thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm 17 vụ việc, kháng nghị giám đốc thẩm 29 vụ việc; các kháng nghị của Viện kiểm sát đa phần có căn cứ và có tỷ lệ chấp nhận cao.
Đại biểu tham dự
Ngoài ra trong năm vừa qua, công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin, văn phòng, tổng hợp đã phục vụ tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo VKSND thành phố trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Công tác kế hoạch, tài chính thực hiện nghiêm chỉnh, chi tiêu hợp lý phục vụ tích cực cho hoạt động của VKSND 2 cấp thành phố và luôn đảm bảo tiết kiệm, đúng pháp luật.
Với những nổ lực không ngừng nói trên, trong năm 2019 VKSND thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 07 tập thể được tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát; 05 tập thể được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 13 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc.
Đại biểu tham dự
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại hội nghị VKSND thành phố xác định trong năm 2020 sẽ tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 06 mục tiêu đề ra trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành sẽ tập trung đổi mới công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong giữ gìn đoàn kết và thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời khắc phục nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong năm 2019, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 của VKSND thành phố, của ngành và phục vụ tích cực, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố Hồ Chí Minh.
Tập thể lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Ngoài ra VKSND thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, tập trung hoàn thiện các phần mềm quản lý nghiệp vụ, bảo đảm tính liên thông, kết nối giữa Viện kiểm sát 2 cấp; thực hiện tốt việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự của VKSND tối cao; nâng cấp trang thiết bị, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình hội nghị của Ngành vào công tác tổ chức hội nghị, phiên tòa rút kinh nghiệm...; phối hợp với Tòa án thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án “Nối mạng trực tuyến từ phòng xử án đến phòng làm việc của Chánh án và phòng làm việc của Viện trưởng VKSND 2 cấp”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Trang thông tin điện tử của VKSND Thành phố cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Đề án “Hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác hồ sơ án” đã được UBND thành phố phê duyệt...
Trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối
Chúc mừng những kết quả đạt được trong năm công tác vừa qua của đơn vị, trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là đầu tàu về văn hoá, chính tri, ngoại giao của cả nước. Vì vậy để đảm bảo cho ổn định xã hội của địa phương, trong năm 2020 Viện kiểm sát 2 cấp thành phố phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó ngành kiểm sát cần làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp uỷ về những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xem đây là yêu cầu hàng đầu trong thực thi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu trong năm 2020 VKSND thành phố cần làm tốt công tác phối hợp, trong đó đặt biệt chú ý hoạt động thỉnh thị xin ý kiến của các đơn vị cấp trên theo ngành dọc đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ địa phương và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp thành phố theo phương thức đi vào thực chất, không hình thức, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chung nhưng cũng đảm bảo nguyên tắc của từng ngành.
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng - Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ
Liên quan đến công tác nghiệp vụ, người đứng đầu ngành Kiểm sát cũng yêu cầu VKSND thành phố cần quan tâm hơn nữa hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, lao động, kinh doanh thương mại và án hành chính để đáp ứng nhu cầu phát triển của một thành phố năng động và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Đối với công tác cán bộ, cần xác định đây là khâu công tác đột phá của đơn vị, nếu làm tốt sẽ góp phần không nhỏ vào hiệu quả của các khâu công tác kiểm sát. Vì vậy việc tập trung lựa chọn người đứng đầu các đơn vị của ngành Kiểm sát thành phố luôn là nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, bao gồm nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, phân công công tác và trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương với nhau./.
Việt An