Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ký kết biên bản phối hợp công tác giải quyết án hành chính với Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM

Ngày 24/9/2020, đ/c Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đã ký kết biên bản phối hợp công tác giải quyết án hành chính với đ/c Chánh Tòa Hành chính Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quy chế số 01/2019/QCPH-VKSCC-TACC ngày 13/9/2019 (Quy chế 01) về phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện yêu cầu của đ/c Viện trưởng Viện cấp cao 3 về việc các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện cấp cao 3 tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các Tòa chuyên trách trực thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử việc giải quyết các loại án theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các đơn vị;
Vào lúc 15 giờ 00 ngày 24/9/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, đ/c Võ Chí Thiện - Viện trưởng Viện 3 và đ/c Hoàng Thanh Dũng - Chánh Tòa Hành chính đã đồng chủ trì buổi làm việc thống nhất về các nội dung công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thụ lý giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố phía Nam. Ngoài tập thể lãnh đạo của hai đơn vị còn có các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Viện 3 và các Thẩm phán cao cấp, Thẩm tra viên và Thư ký nghiệp vụ của Tòa Hành chính.
Đ/c Võ Chí Thiện – Viện trưởng Viện 3 và đ/c Hoàng Thanh Dũng – Chánh Tòa Hành chính đồng chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đ/c Võ Chí Thiện đã phát biểu nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, quá trình chuẩn bị và các nội dung cơ bản mà Lãnh đạo Viện 3 và Tòa Hành chính đã thống nhất xác định sẽ được hai đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Đ/c Viện trưởng Viện 3 đã khẳng định mục đích cao nhất của việc phối hợp là nhằm hướng đến việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác của cả hai ngành đã được quy định Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Hệ thống các chỉ tiêu công tác này sẽ được áp dụng ngay từ ngày 30/9/2020 sắp đến nên việc thống nhất được các nội dung phối hợp giữa hai đơn vị là tiền đề hết sức quan trọng để cả hai đơn vị có thể cùng nhau hoàn thành được yêu cầu đã được Quốc hội giao liên quan đến lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố phía Nam.
Đ/c Võ Chí Thiện – Viện trưởng Viện 3 phát biểu tại buổi làm việc
Thay mặt Lãnh đạo hai đơn vị, đ/c Hoàng Thanh Dũng – Chánh Tòa Hành chính cũng đã quán triệt đến tập thể công chức hai đơn vị về những nội dung cụ thể của công tác phối hợp đã được hai đơn vị thống nhất trong buổi làm việc. Trong đó, tập trung mọi nỗ lực giải quyết ngay các trường hợp trễ hạn giải quyết do hậu quả của dịch bệnh Covid – 19, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nghiệp vụ đã được Quốc hội giao và các chỉ tiêu công tác tại thời điểm kết thúc năm công tác của hai ngành Kiểm sát và Tòa án. Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp và hướng đến việc tổ chức các buổi làm việc có sự tham gia của cả lãnh đạo Viện cấp cao 3 và Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh phụ trách.
Đ/c Hoàng Thanh Dũng – Chánh Tòa Hành chính phát biểu tại buổi làm việc
Kết thúc buổi làm việc, đ/c Viện trưởng Viện 3 và đ/c Chánh Tòa Hành chính đã ký kết biên bản thống nhất nội dung công tác phối hợp của hai đơn vị.
Viện trưởng Viện 3 và Chánh Tòa Hành chính ký kết biên bản phối hợp
Trên cơ sở những nội dung biên bản ký kết, Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất yêu cầu tập thể công chức hai đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội như giao nhận hồ sơ, phương thức thông báo chuẩn bị xét xử, gửi tài liệu đã được Tòa án thu thập bổ sung, giao nhận bản án, văn bản tố tụng khác của Tòa Hành chính, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm chung… và trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục xem xét đề xuất với lãnh đạo hai đơn vị có điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp cho phù hợp với thực tiễn. Biên bản làm việc được triển khai đến toàn thể công chức hai đơn vị và cũng sẽ được gửi đến Viện trưởng, Chánh án, Phó Viện trưởng, Phó Chánh án phụ trách và Văn phòng của Viện cấp cao 3 và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, chỉ đạo.
          Nội dung thống nhất trong biên bản đã kết thúc tốt đẹp buổi làm việc giữa Viện 3 với Tòa Hành chính và cũng chính thức là khởi đầu thuận lợi cho một giai đoạn mới đối với công tác thụ lý giải quyết các vụ án hành chính sau 05 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác định được nội dung phối hợp trong giải quyết án hành chính đã trở thành khâu đột phá đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa chủ trương tăng cường trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ chuyên trách, góp phần giải quyết số lượng thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm các vụ án hành chính hiện nay đang có số lượng nhiều nhất so với các lĩnh vực khác như hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại… của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một hoạt động hết sức thiết thực lập thành tích trong năm công tác có các sự kiện trọng đại như 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), 75 năm thành lập ngành thành lập ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020).
Tập thể Lãnh đạo, công chức Viện 3 và Tòa Hành chính tại buổi làm việc
 Lê Thiên – Viện 3