Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính thuộc Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Ngày 30/01/2023, Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng, đồng chí Lâm Quang Trường – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 3, cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức nghiệp vụ Viện 3.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác năm 2022, đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyết – Phó Viện trưởng Viện 3 nhận định: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 3 và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, công chức Viện 3 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra.

Đ/c Phạm Thị Thanh Tuyết – Phó Viện trưởng Viện 3 báo cáo kết quả công tác năm 2022

Năm 2023, Viện 3 triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 05/01/2023 của Viện cấp cao 3; đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Quốc hội và Ngành, nhất là các chỉ tiêu về công tác kháng nghị phúc thẩm; về thực hiện quyền kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm và khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong thực thi pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện theo phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả” để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là “Nâng cao số lượng và chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm”

Đ/c Cao Minh Trí – Viện trưởng Viện 3 phát động thi đua và dự kiến định mức chỉ tiêu năm 2023

Dự kiến năm 2023 là một năm khó khăn với khối lượng công việc lớn, Viện 3 đã có Báo cáo dự kiến kế hoạch giải quyết án phúc thẩm và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, theo đó dự kiến giải quyết 90% hồ sơ đơn và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm/tổng thụ lý dự kiến 57 việc; Nghiên cứu hồ sơ Tòa án kháng nghị 04 vụ; Nghiên cứu hồ sơ phúc thẩm 890 vụ và các công tác khác được quy đổi thành 90 vụ; Tổng số vụ, việc Viện 3 dự kiến giải quyết là 1.041 vụ, việc. 

Đ/c Phạm Công Minh – Trưởng phòng Phúc thẩm phát biểu tham luận

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 02 Phòng nghiệp vụ của Viện 3 đã có phát biểu tham luận. Theo đó, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023 như: Tăng cường đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Tăng cường phối hợp với Tòa hành chính Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các vụ án thuộc Dự án có nhiều người khởi kiện; Tăng cường hướng về cơ sở;

Đ/c Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác năm 2022 mà Viện 3 đã đạt được. Tuy nhiên, trong năm 2022, tỉ lệ án hành chính phúc thẩm bị Tòa án tuyên hủy, sửa nhiều nhưng số lượng kháng nghị phúc thẩm chưa cao. Do đó, trong năm 2023, Viện 3 cần đề ra nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao số lượng cũng như chất lượng kháng nghị phúc thẩm và xác định đó là khâu đột phá trong năm 2023 của đơn vị. Với phương châm hướng về cơ sở, Viện 3 nên có kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra đối với Viện kiểm sát địa phương, đặc biệt là các địa phương có án bị Tòa án tuyên hủy, sửa nhiều nhưng không có kháng nghị phúc thẩm. Với xu thế của thời đại mới, cần có các sáng kiến về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Đ/c Cao Minh Trí – Viện trưởng Viện 3 thay mặt toàn thể Kiểm sát viên, công chức Viện 3 tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện cấp cao 3 và hứa trong năm 2023 sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ngành và của Quốc hội giao.

Đậu Thanh Bình – Kiểm tra viên Viện 3