Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4) thuộc Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VC3 ngày 10/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), Viện 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Đình Cúc – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 4, đồng chí Nguyễn Anh Thương – Phó chánh Văn phòng Viện cấp cao 3 cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức nghiệp vụ Viện 4.
Toàn cảnh Hội nghị
Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 4 và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, tập thể Viện 4 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra. Chương trình công tác kiểm sát năm 2021 của Viện 4 đã đề ra các nội dung như: Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 10/01/2021 của Viện cấp cao 3; Đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện 4 trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Viện 4 xác định công tác kiểm sát việc giải quyết án, giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị. Xác định công tác tổng kết thực tiễn giải quyết án là khâu đột phá.
Đ/c Nguyễn Thị Ngát, Phó Viện trưởng phụ trách Viện 4 trình bày Chương trình công tác năm 2021
Đ/c Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng VC3 phát biểu tại Hội nghị
Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, Chương trình công tác năm 2021 cũng như tham luận của các lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trong toàn đơn vị, đồng chí Phạm Đình Cúc – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 4 đánh giá cao những kết quả công tác năm 2020 Viện 4 đã đạt được; đề nghị sau Hội nghị, các phòng triển khai thực hiện ngay các nội dung công tác đã đề ra, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp phối hợp trong công tác kiểm sát án văn sơ thẩm để nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên một cấp, tích cực phối với với Văn phòng và các Viện nghiệp vụ khác thực hiện tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện cấp cao 3 phân công, chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 biểu dương những kết quả công tác Viện 4 đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là về công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực án Kinh doanh thương mại, lao động, số lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã tham mưu ban hành, tỷ lệ chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm và công tác phối hợp giải quyết đơn giám đốc thẩm lĩnh vực án Dân sự. Viện trưởng đánh giá, lĩnh vực án Kinh doanh thương mại, lao động,… là một trong lĩnh vực khó, phức tạp, các tranh chấp mới phát sinh đòi hỏi sự tự tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật liên tục những văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, trong năm công tác 2021, đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu Viện 4 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao kiến thức và tích luỹ kỹ năng, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đề ra.
Đ/c Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VC3 chỉ đạo Hội nghị
Để thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề ra, Viện trưởng đề nghị từng cá nhân trong đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, bảo đảm về chất lượng, số lượng cũng như tiến độ công việc được giao. Đối với công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, cần xác định mục đích là nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho Kiểm sát viên tham gia phiên toà và cả những Kiểm sát viên, công chức tham dự phiên toà rút kinh nghiệm. Vì vậy, ngay từ khi lập kế hoạch, Kiểm sát viên cao cấp cần lựa chọn những vụ án phù hợp, có tính chất phức tạp liên quan đến các loại tranh chấp phổ biến cũng như những tranh chấp mới phát sinh và ngay sau kết thúc phiên tòa, đơn vị cần tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm do Lãnh đạo đơn vị chủ trì gồm các Kiểm sát viên và cán bộ chuyên viên, để những đồng chí dự phiên tòa tham gia ý kiến đóng góp những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Bên cạnh đó, năm 2021 Viện 4 đã đăng ký thực hiện Chuyên đề nghiệp vụ “Những vấn đề cần rút kinh nghiệm thông qua các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ”, để thực hiện tốt chuyên đề đã đăng ký thì tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Viện 4 cần nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề, xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn đơn vị, lãnh đạo Viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như thời gian hoàn thành, Tổ nghiên cứu cần xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, bảo đảm về nội dung cũng như tác dụng truyền tải, có thể phối hợp với Vụ 10, Vụ 14 hỗ trợ để thực hiện tốt chuyên đề được giao.
 Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021
Thu Trang – Viện 4