Viện trưởng Viện cấp cao 3 làm việc với Văn phòng và lắng nghe ý kiến cũng như đề xuất của từng cán bộ công chức và người lao động

Ngày 26/02/2024 đồng chí Lê Đức Xuân – Viện trưởng đã có buổi làm việc với toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc Văn phòng Viện KSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ( Viện cấp cao 3 ); tham dự có đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Viện trưởng phụ trách, đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Chánh văn phòng, đồng chí Nguyễn Anh Thương – phó chánh văn phòng cùng hơn 40 cán bộ công chức ( CBCC ) và người lao động thuộc 04 phòng trực thuộc.

1

Toàn cảnh buổi họp 

2

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Chánh văn phòng phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Chánh văn phòng đã báo cáo với đồng chí Viện trưởng tình hình hoạt động chung của Văn phòng gồm: Về cơ cấu tổ chức, nhân sự; về chức năng, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ đó đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm cụ thể trong báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo chung.

Ngoài báo cáo của đồng chí Chánh văn phòng, các đồng chí dự họp cũng phát biểu những ý kiến mang tính đóng góp và đề xuất trong công tác chuyên môn của từng bộ phận.

3

Đồng Chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao 3 phát biểu

Sau thời gian lắng nghe các ý kiến trong cuộc họp, đồng chí Lê Đức Xuân – Viện trưởng đã phát biểu đánh giá cao sự đóng góp công sức mà tập thể Văn phòng đã cố gắng trong thời gian qua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Viện cấp cao 3. Đồng chí Viện trưởng đã chỉ đạo cụ thể những việc cần phải làm về công tác tổ chức cán bộ, công tác tham mưu tổng hợp, công tác xử lý đơn; đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ.

Về chuyên môn nghiệp vụ đồng chí Viện trưởng yêu cầu cố gắng thực hiên một cách khoa học việc phân công, phân nhiệm giảm bớt khâu trung gian, chịu trách nhiệm chính là người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục yêu cầu bộ phận Công nghệ thông tin xây dựng, hoàn thiện các phần mềm quản lý hồ sơ, xây dựng “phần mềm trợ lý ảo” trong số hóa hồ sơ sau này sẽ tiến tới việc chia sẻ các bản án cho các địa phương khi có yêu cầu qua kênh mạng số hóa của Viện cấp cao 3.

Viện trưởng đánh giá chung việc Văn phòng là tương đối vất vả và mong muốn mọi người từ vị trí lãnh đạo đến vị trí nhân viên làm việc bằng tất cả tình cảm yêu ngành, yêu nghề cùng quyết tâm đoàn kết thực hiện nhiệm vụ và chúc tập thể Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Hoàng Ân – Văn phòng