Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trong nước. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện các nội dung dưới đây:

Văn phòng VKSND tối cao tiến hành đo thân nhiệt cho các cán bộ trước khi vào cơ quan
Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung của Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.
Từ ngày 28/7/2020, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại cơ quan: không bắt tay; giảm thiểu hội họp trực tiếp; không tụ tập đông người, giãn cách tối thiểu 1 mét; đeo khẩu trang trong thời gian làm việc và di chuyển nơi công cộng.
Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không đi, đến những vùng dịch; trường hợp phải đi, phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đối với những người trở về từ vùng dịch từ ngày 15/7/2020 cần phải thực hiện khai báo y tế, báo cáo Thủ trưởng đơn vị tự cách ly 14 ngày tại nhà, không đến cơ quan.
Đối với các đơn vị làm việc tại Tòa nhà VKSND tối cao cần phải thông báo cho Văn phòng VKSND tối cao để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao.
Phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn đối với xe ô tô công vụ của Cơ quan trước khi khởi hành và sau hành trình trở về
Tái áp dụng quy định: rửa tay y tế bắt buộc đối với đại biểu khi tham gia các cuộc họp do lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức và tại Phòng tiếp công dân của VKSND các cấp.
Từ ngày 28/7/2020 thực hiện đo thân nhiệt công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến VKSND tối cao liên hệ công tác hoặc cung cấp dịch vụ khác. Kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đến mức thấp nhất người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác. Đối với cơ quan VKSND tối cao Văn phòng VKSND tối cao bố trí địa điểm làm việc đảm bảo an toàn phòng dịch.
Viện trưởng VKSND các cấp cần phải cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu quả tại đơn vị mình.
VKSND các cấp cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Tòa án cùng cấp khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.