VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2024

Ngày 19/3/2024, thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua, Khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024. Cụm thi đua số 1 gồm có 05 thành viên: Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội (Viện cấp cao 1), Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng (Viện cấp cao 2), Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Do năm 2023 Viện cấp cao 3 là Cụm phó Cụm thi đua số 1 nên được giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị năm 2024, Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu: Viện cấp cao 1, Viện KSND Thành Phố Hà Nội, Viện cấp cao 2 và Viện cấp cao 3 với thành phần tham dự là Viện trưởng, Chánh văn phòng, và Cán bộ làm công tác Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyếnCác điểm cầu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Viện cấp cao 3 nhấn mạnh việc tổ chức triển khai Hội nghị nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị về công tác chung của ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao, việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua trong Ngành là cần thiết để tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 của các đơn vị và của toàn Ngành. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trong Cụm, Khối thi đua, các đơn vị thành viên có cơ hội giao lưu, học hỏi những nội dung, biện pháp, cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua. Từ đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để góp phần thực hành tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành và cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biêu tại Hội nghị

Sau thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bầu Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2024.

Đồng chí Cao Minh Trí  - Chánh văn phòng Viện cấp cao 3 điều hành Hội nghị

Kết thúc Hội nghị thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Cao Minh Trí – Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Viện cấp cao 3 trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí tham dự tại các điểm cầu trực tuyến đã dành thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao góp phần thành công tốt đẹp của Hội nghị.

Hoàng Ân – Văn phòng