VKSND Cấp cao tại TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 15/5, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đảng bộ Viện Cấp cao 3) tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đồng chí Trần Hữu Thanh - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Phụ trách Đảng bộ Viện Cấp cao 3; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao, cùng tập thể lãnh đạo Viện Cấp cao 3 và 110 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.
Theo báo cáo, hiện nay Đảng bộ Viện Cấp cao 3 có 110 đảng viên đang sinh hoạt, Ban Chấp hành Đảng bộ được chỉ định gồm 9 đồng chí (trong đó có 2 nữ) đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn có 2 đồng chí trình độ Tiến sĩ, 2 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 5 đồng chí trình độ cử nhân Luật. Ban Thường vụ có 3 đồng chí (1 nữ). Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ giảm 1 đồng chí do luân chuyển công tác. Hiện tại có 8 đồng chí.
Quang cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và từng bước đổi mới trong việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.
Trong tổ chức thực hiện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng (khóa XII), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, gắn với Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9, 10.
Thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc các chi bộ trực thuộc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Tiến hành sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương theo chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, có 5/5 (100%) chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên trong Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Căn cứ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện cấp cao 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ;
Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách nhiệm nêu gương; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đối với Đảng, Nhà nước.       
Sau phần tham luận của các đồng chí đảng viên, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Cấp cao 3 gồm 9 đồng chí, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên là 14 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Phụ trách Đảng bộ, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Cấp cao 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 3 giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng Viện Cấp cao 3 giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Gia Viễn, Trưởng phòng phúc thẩm Viện 4 giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Cấp cao 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
BVPL - Phi Sơn
Ảnh - Hoàng Ân (VP)