VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

BVPL - Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của VKSND cấp cao tại TP HCM.

Ngày 14/7/2023, tại trụ sở cơ quan, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM đã đánh giá và điểm lại một số nội dung công tác nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023. Từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo VKSND tối cao, với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của các Viện trực thuộc, toàn đơn vị VKSND cấp cao tại TP HCM đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động theo trình tự phúc thẩm, Giám đốc thẩm, tái thẩm; đảm bảo giải quyết tốt những vụ án tham nhũng, án phức tạp, án kêu oan, những vụ án dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn Giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp để phát hiện vi phạm, thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ cho VKS các địa phương trong khu vực; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ...

Tính đến ngày 31/5/2023, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 đã đề ra, trong đó hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội giao và Ngành quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM phát biểu khai mạc Hội nghị ( Ảnh: Hồng Việt)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị thụ lý 3.108 vụ án các loại, trong đó số án thụ lý mới là 1.804 vụ, so với cùng kỳ 2022 số án mới tăng 577 vụ, tương đương tăng 47,5%. Án phúc thẩm là 2.725 vụ; án Giám đốc thẩm, tái thẩm là 383 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ 1.624 vụ, đạt tỷ lệ 52,25%, so với cùng kỳ 2022 giảm 4,15%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tiếp 850 lượt công dân đến khiếu nại và gửi đơn khiếu nại đúng quy định (tăng 327 lượt so với cùng kỳ); lãnh đạo Viện trực tiếp gặp công dân 6 lượt. Tiếp nhận đơn 5.410 đơn; trong đó: 854 đơn khiếu nại, 138 đơn tố cáo, 4 đơn tố giác liên quan hoạt động tư pháp, 4.234 đơn đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm. Đã phân loại 5.356 đơn, đạt tỷ lệ 99%.

Trong kỳ, đơn vị đã ban hành 25 Quyết định kháng nghị phúc thẩm; 136 quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm; 48 báo cáo đề nghị VKSND tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm; 11 hướng dẫn kiểm sát điều tra; 21 kiến nghị; 43 thông báo rút kinh nghiệm; tổ chức 60 phiên tòa rút kinh nghiệm; trả lời thỉnh thị đúng hạn đối với 3 báo cáo thỉnh thị của VKS cấp dưới… về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, có 4 tham luận đóng góp, bổ sung ý kiến về các mặt chuyên môn và đặc thù công tác của các đơn vị trực thuộc VKSND cấp cao tại TP HCM, gồm: Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ hành chính và Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ( Ảnh: Hồng Việt)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác qua 6 tháng đầu năm của VKSND cấp cao tại TP HCM. Đồng chí đề nghị cần rà soát những chỉ tiêu đã đạt được để làm nền tảng phát huy trong 6 tháng cuối năm giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng yêu cầu trong thời gian tới, VKSND cấp cao tại TP HCM chú trọng nâng cao chất lượng kháng nghị nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và giám sát mọi hoạt động tư pháp đúng với quy định của pháp luật. Các Viện trực thuộc cũng cần nâng cao trình độ hùng biện cho Kiểm sát viên tại phiên tòa; hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ cho VKSND cấp dưới nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị và có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức kinh nghiệm để các Viện cấp dưới ngày càng nâng cao được năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng là chuẩn bị có hiệu quả cho công tác đào tạo nhân sự cho tương lai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về những vấn đề Lãnh đạo VKSND tối cao đã nêu lên, cho thấy đây là sự quan tâm thiết thực và là định hướng chiến lược dành cho đơn vị.

Phi Sơn - Hồng Việt