Báo cáo trình bày tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của VKSND TP. Cần Thơ cho thấy, năm 2017, VKSND TP. Cần Thơ đã đạt và vượt 04/04 chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát. Trong đó, tỷ lệ giải quyết tin báo vượt 2%, kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh 100%, kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự có căn cứ và đúng pháp luật được Tòa án xét xử chấp nhận với tỷ lệ cao, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự đều vượt 30%. Trên cơ sở kết quả đạt được, VKSND TP. Cần Thơ  cũng đã ban hành, quán triệt và tổ chức triển khai kế hoạch trọng tâm công tác năm 2018 của Viện kiểm sát hai cấp.
Báo cáo trình bày tại Hội nghị triển khai công tác 2018 của VKSND tỉnh Bạc Liêu cho thấy, năm 2017, tình hình tội phạm khởi tố tại địa phương tăng số vụ án, giảm về bị can so với năm 2016; tội phạm mới khởi tố tập trung ở nhóm xâm phạm sở hữu chiếm 57,8% số vụ so với tổng số mới khởi tố; nhóm tội phạm về kinh tế, trật tự, trị an xã hội chiếm 37,6% số vụ so với tổng số mới khởi tố; nhóm tội phạm ma túy chiếm 4,3% số vụ so với tổng số mới khởi tố; nhóm xâm phạm hoạt động tư pháp chiếm 0,3% số vụ so với tổng số mới khởi tố.
 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao tặng cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho VKSND tỉnh Bạc Liêu
 
Trước tình hình trên, để đạt được kết quả công tác tốt, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua và phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VKS hai cấp. Kết quả, VKS hai cấp đã ban hành 34 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (kháng nghị ngang cấp lĩnh vực dân sự vượt 25,7%, lĩnh vực kinh doanh thương mại, lao động, hành chính vượt 2,5%....), tỷ lệ kháng nghị đạt 91,7% (vượt 11,7% so với yêu cầu nêu trong Nghị quyết của Quốc hội); phối hợp Toà án tổ chức 40 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt 10 phiên tòa so với yêu cầu của Ngành.
Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đơn vị đã kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam 41 vụ vượt 09 vụ so với chỉ tiêu Ngành. Qua kiểm sát đã ban hành 35 kiến nghị, kháng nghị, vượt 27 kiến nghị, kháng nghị so với yêu cầu của Ngành. Trong năm 2017, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt khâu đột phá là chủ động kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố, không khởi tố của Cơ quan điều tra, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại.
Báo cáo trình bày tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của VKSND tỉnh Đồng Tháp cho thấy, năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực an ninh, chính trị và trật tự trên địa bàn được đảm bảo, công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục tăng cường. Tuy nhiên, tình hình diễn biến về tội phạm trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Tội phạm hoạt động với phương thức mới ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Một số vụ giết người xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hành vi tội phạm rất côn đồ, manh động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình đó, lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã đề ra các biện pháp công tác, phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.
 Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2018 tại VKSND tỉnh Đồng Tháp
Bước sang năm 2018, VKSND tỉnh Đồng Tháp xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật”; xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm:“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”.
Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị triển khai công tác của VKSND TP. Cần Thơ, VKSND tỉnh Bạc Liêu và VKSND tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác của Viện kiểm sát TP. Cần Thơ, VKSND tỉnh Bạc Liêu, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm cũng nhấn mạnh: Năm 2018, VKSND TP. Cần Thơ, VKSND Bạc Liêu và VKSND Đồng Tháp cần chú trọng quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Ngành; chú trọng đến công tác điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao vị trí, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành…
Hoàng Anh
Theo baovephapluat.vn