VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

VKSNDTC - Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trụ sở VKSND tối cao và kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu trong toàn Ngành. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Lãnh đạo VKSQS Trung ương, Lãnh đạo VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, VKSQS cấp quân khu; các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp; các đồng chí Thư ký Lãnh đạo VKSND tối cao; Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; công chức Phòng Tham mưu tổng hợp Văn phòng VKSND tối cao.

Tại các điểm cầu trong toàn Ngành, đại biểu tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, công chức VKSND cấp cao 2, 3; VKSND cấp tỉnh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát Quân sự các cấp; VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, đại biểu được theo dõi video clip báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị công tác Ngành năm 2023, theo đó xác định rõ 04 nhóm mục tiêu lớn và giải pháp, 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành và được cụ thể hóa thành 63 nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2023, đồng thời, xác định nhiệm vụ đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Căn cứ vào chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác của đơn vị mình; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đề ra yêu cầu, biện pháp thiết thực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, của Ngành giao. 

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, toàn ngành Kiểm sát thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra vụ án hình sự; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được dư luận xã hội quan tâm; các vụ án trọng điểm, phức tạp phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Kiểm sát đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 90.194 nguồn tin về tội phạm, bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được kiểm sát. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên; một số chỉ tiêu vượt so với yêu cầu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội, như: Số vụ án Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%, vượt 10%; số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 99,98% vượt 4,98%.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 57.410 vụ/111.026 bị cáo, tăng 6% số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Đã phối hợp với Tòa án tổ chức 5.267 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 143 phiên toà truyền hình trực tuyến đến Viện kiểm sát hai cấp; nhiều đơn vị triển khai cách làm mới trong việc báo cáo án bằng phương pháp trình chiếu, sơ đồ hóa; chủ động phối hợp với Tòa án, đề nghị cấp ủy địa phương hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động xét xử, trình chiếu, công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, ngành Kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tăng cường các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án. Trong đó, đã phát hiện, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực; bảo đảm hoạt động kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị

Về hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, trong kỳ, công tác điều tra tội phạm của VKSND tối cao đã đạt nhiều kết quả tích cực, như: Đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án được dư luận đồng tình, đánh giá cao; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 75,9% (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022; vượt 5,9% chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội), trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 83,3% (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng đạt 86,8% (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022; vượt 26,8% chỉ tiêu của Quốc hội); hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Về công tác tổ chức cán bộ, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành. VKSND tối cao đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Viện kiểm sát các cấp đã quan tâm đến công tác bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, công chức có chức danh tư pháp; thường xuyên rà soát, đánh giá đúng khả năng công tác của mỗi cán bộ để sắp xếp, phân công, chuyển đổi vị trí công tác. 

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong công tác xây dựng, hướng dẫn pháp luật và quản lý khoa học, VKSND tối cao đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, các ủy ban của Quốc hội góp ý, chỉnh lý các dự án luật; tham gia thẩm tra và chỉnh lý pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ngành. Chú trọng công tác tổng hợp kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp và ban hành văn bản giải đáp, hướng dẫn nhằm bảo đảm thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật.

Về công tác tham mưu tổng hợp, văn phòng, Văn phòng VKSND tối cao và Viện kiểm sát các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo VKSND các cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện các dự án đầu tư công nghệ thông tin, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ, trang thiết bị, bảo trì tài sản; bảo đảm tốt các hoạt động hành chính tư pháp, tài chính, hậu cần, cơ yếu, văn thư, lưu trữ phục vụ công tác. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, toàn Ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành; tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực, khâu công tác, đơn vị còn hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân để chấn chỉnh, khắc phục.

Đối với công tác hợp tác quốc tế, trong 6 tháng đầu năm 2023, VKSND tối cao tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đã chủ động, tích cực trao đổi, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Đã tổ chức nhiều đoàn công tác của Lãnh đạo VKSND tối cao đạt được nhiều kết quả tốt, nổi bật như: Đoàn công tác của Viện trưởng VKSND tối cao thăm, làm việc và tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Xanh Pê-téc-bua lần thứ 26 tại Liên bang Nga. Đón tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Tư pháp Nhật Bản; Đoàn đại biểu cấp Vụ VKSND tối cao Trung Quốc; Đoàn đại biểu cấp Vụ VKSND tối cao nước CHDCND Lào. Kết quả làm việc, tiếp xúc được các đối tác ghi nhận, bày tỏ tình cảm, thiện chí và xu hướng hợp tác chặt chẽ lâu dài trong tương lai.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngành Kiểm sát nhân dân đã tập trung đổi mới toàn diện, tổ chức nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên sâu, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ Lãnh đạo, công chức thuộc Viện kiểm sát các cấp.

Về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, toàn Ngành xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá trong năm 2023, nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, tăng năng suất chất lượng lao động của mỗi cá nhân, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, toàn Ngành đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công; Quyết định về quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trong Ngành và Chương trình thực hành tiết kiệm chống, lãng phí năm 2023. Các đơn vị trong toàn Ngành chủ động trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, toàn Ngành nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao của Đảng, Nhà nước, của Ngành. 

Đồng chí Lại Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 4 VKSND tối cao trình bày tham luận tại Hội nghị

Về công tác báo chí, tuyên truyền, VKSND tối cao tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo VKSND tối cao, hoạt động của Viện kiểm sát các cấp và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như quốc tế. Viện kiểm sát các cấp tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND, về kết quả việc thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án có tính thời sự để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp tổ chức phiên tòa lưu động phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao điều hành phần tham luận, thảo luận. Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đã tập trung tham luận về những nội dung sau: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật cho toàn Ngành trong các lĩnh vực nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, Viện kiểm sát cấp dưới; một số giải pháp nhằm quản lý, xử lý các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống làm oan người vô tội, chống bỏ lọt tội phạm; những biện pháp nâng cao chất lượng khâu công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận những thành tích của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, yêu cầu công tác của năm 2023, đặc biệt những tồn tại, hạn chế đã được xác định qua đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023; từ đó đề ra những biện pháp phù hợp để khắc phục, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, Ngành giao. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị, bảo vệ kháng nghị trong khâu công tác này. Tổ chức các hội nghị tập huấn toàn Ngành nhằm cập nhật thêm kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này. 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk  phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thủ trưởng các đơn vị cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao tính đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công việc; chú trọng, quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ bằng cách lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, bố trí đúng vị trí và thử thách thông qua những việc khó, phức tạp. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Viện kiểm sát các cấp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. Lãnh đạo các đơn vị coi công tác thanh tra, kiểm tra là việc làm thường xuyên; chủ động, kịp thời trong việc thanh tra nội bộ tại đơn vị mình phụ trách; đồng thời kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ cấp dưới, khi phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định…

PV - VKSNDTC