THÔNG BÁO: Tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

file:///Files/van_ban/2022/THANG 11/THÔNG BÁO SƠ TUYỂN.pdf